Siirry sisältöön

Lyhenne tulee sanoista voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Hankkeesta vastaa Suomen ympäristökeskus ja sen rahoitus tulee ympäristöministeriöltä.

Valtakunnalliseen muotoon viedään kaava-alueen rajat

Hankkeessa keskitytään voimassa oleviin asema- ja yleiskaavoihin. Työhön sisältyvät myös ranta-asemakaavat ja rantayleiskaavat.

Kaavoille annetaan yksilöivät tunnisteet, joihin liitetään keskeiset taustatiedot. Jokaisen kaava-alueen ulkorajat selvitetään ja muunnetaan yhdessä sovittuun valtakunnalliseen tietomallimuotoon. Näin eri alueiden kaavarajat saadaan yhdistettyä samaan hakemistoon.

Kaavojen koko laajaa tietosisältöä työ ei kata, mutta aluerajaukseen linkitetään tärkeimmät kaava-asiakirjat eli kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.

Lopuksi aineisto siirretään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, josta karttapalvelun ja rajapintojen kautta tietoja voi tulevaisuudessa käyttää.

Lopputuloksena on hakemisto, jonka avulla löytää alkuperäiset kaavat.

Aikataulu

VOOKA-hanke aloitetaan pilotilla Etelä-Savossa

kesäkuu 2022

Pilotti valmistuu

helmikuu 2023

Pohjois-Savon osuus aloitetaan

kesäkuu 2023

Pohjois-Savon osuus valmistuu

tammikuu 2024

Työ laajenee vaiheittain muille alueille

vuodet 2024-2028

Toteutukseen vaikuttaa VOOKA-hankkeen saama rahoitus.

Voimassa olevat kaavat kokonaisuudessaan Ryhti-järjestelmässä

vuosi 2029

Etelä-Savon kuntien pilotti edelsi valtakunnallista työtä

VOOKA-hanke käynnistyi pilotilla, joka valmistui helmikuussa 2023. Pilotissa testattiin, miten edellä kuvattu kaavatietojen käsittely toimii käytännössä. Pilotin aikana tunnistettiin hyviä käytäntöjä, kehitettiin aineiston käsittelyyn automaattisia menetelmiä ja tunnistettiin myös aineistoihin liittyviä ongelmia.

Seuraavaksi työt aloitetaan Pohjois-Savossa kesäkuussa 2023. Pohjois-Savon osuudessa työskentelevät samat konsulttiyritykset, ja se valmistuu tammikuussa 2024.

VOOKA on osa Ryhti-hanketta ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämistä

Projektia koordinoi Suomen ympäristökeskus (Syke) ja hankkeen projektipäällikkö Kaarina Vartiainen. Kaavatietojen digitointityö hankitaan konsulttityönä. Rahoitus hankkeelle haetaan ympäristöministeriöltä.

Hankkeen tärkein sidosryhmä ovat kaavoituksesta vastaavat kunnat, joiden kanssa yhteistyössä varmistetaan aineistojen laatu ja kattavuus. Muita sidosryhmiä ovat Kuntaliitto ja projektista kiinnostuneet valtion toimijat ja virastot, kuten ympäristöministeriö, maanmittauslaitos ja ELY-keskukset.

VOOKA-hanke kytkeytyy ympäristöministeriön ja Syken Ryhti-hankkeeseen, joka uudistaa rakennettua ympäristöä koskevan tiedon hallintaa, käsittelyä ja hyödyntämistä. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä toteutetaan osana Ryhti-hanketta. Tietojärjestelmään kootaan alueidenkäyttöä ja rakennuksia koskevat tiedot yhteentoimivassa muodossa.

Tavoitteena on, että kaavatiedot ovat Suomen kattavasti saatavissa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä vuoden 2029 alussa.

Kerro VOOKA-hankkeesta

Ota yhteyttä

Kaarina Vartiainen

erikoistutkija, VOOKA-hankkeen projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@syke.fi

050 436 1796