Siirry sisältöön

Uusi seurantalomake tulee olemaan ominaisuuksiltaan nykyistä käytössä olevaa vastaava.  Palveluun pääsee kirjautumaan 3.6.2024 klo 12 alkaen. Seurantalomake näkyy vain valtuuden saaneille ja kirjautuneille käyttäjille.

Keitä muutos koskee?

Muutos koskettaa kunnissa ja yrityksissä työskenteleviä kaavoituksen asiantuntijoita. Syke ottaa yhteyttä kuntiin ja neuvoo asiassa ajoissa ennen uuden palvelun käyttöönottoa.

Näin kunta hakee uuden seurantalomakkeen käyttöoikeuden

Kunta täyttää hakemuksen

Kunta täyttää Suomen ympäristökeskuksen hakemuksen, jolla se hakee kunnalle lupaa asemakaavan seurantalomakkeen käyttöön. Hakemus tarvitsee täyttää vain kerran.

Syke myöntää luvan

Kunta saa sähköpostilla tiedon hyväksytystä hakemuksesta ja myönnetystä luvasta.

Näin käyttäjät valtuutetaan kunnassa

Kunta varmistaa Suomi.fi-valtuudet

Kunta selvittää, hyödyntääkö se jo Suomi.fi-valtuuksia(siirryt toiseen palveluun). Jos niitä ei ole vielä käytetty, valtuudet otetaan käyttöön.

Haetaan valtuutusoikeus Digi- ja väestötietovirastolta

Kunnan työntekijälle haetaan valtuutusoikeus, jotta hän voi myöntää valtuuden muille työntekijöille tai konsulteille. Valtuutusoikeus tarvitaan asiaan asemakaavan seurantatietojen ilmoittaminen(siirryt toiseen palveluun).

Digi- ja väestötietoviraston ohje:

Lomakkeen täyttäjä valtuutetaan

Valtuutusoikeudellinen henkilö myöntää valtuuden asemakaavan seurantalomakkeen täyttämiseen kunnan työntekijälle tai konsultille.

Seurantalomaketta täyttävä henkilö tarvitsee asiointivaltuudet valtuusasiassa asemakaavan seurantatietojen ilmoittaminen(siirryt toiseen palveluun).

Valtuutettu henkilö täyttää lomakkeen

Asemakaavan seurantalomake täytetään osoitteessa https://ryhti-palvelut.syke.fi/. Palvelu näkyy valtuutetuille henkilöille 3.6. klo 12 alkaen. Kirjautuminen palveluun tapahtuu Suomi.fi-tunnistautumisella.

Mitä muutos tarkoittaa konsultille?

Kunnan puolesta lomakkeen täyttävän konsultin ei tarvitse täyttää hakemusta asemakaavan seurantalomakkeen käyttöön. Konsultti tarvitsee Suomi.fi-asiointivaltuudet valtuusasiassa asemakaavan seurantatietojen ilmoittaminen. Kunnan edustaja myöntää tarvittavat valtuudet konsultille. Tarvittavista valtuuksista kannattaa neuvotella kunnan kanssa.

Tietoja selaillaan jatkossakin Liiteri-palvelussa

Asemakaavan seurantalomakkeiden tietoja pystyy katselemaan elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Muutos ei vaikuta tähän. Tiedot ovat jatkossakin katseltavissa Liiterissä, ja sen toiminnallisuudet pysyvät samoina. Nykyisin tietojen siirtyminen Liiteriin kestää yhden yön. Jatkossa tiedot tallentuvat suoraan Liiterin käyttöön, ja ovat siis välittömästi katseltavissa Liiterissä.

Mikä on asemakaavan seurantalomake?

Kaavaprosessin aikana kaavan laatija täyttää asemakaavan seurantalomakkeelle tietoja kaavan sisällöstä ja muutoksesta aiempaan kaavatilanteeseen. Lomakkeella kerättäviä tietoja käytetään kaavoituksen vuositilastojen laatimisessa ja tutkimuskäytössä.

Ohjeita lomakkeen täyttämiseen löydät Syke.fi:n asemakaavan seurantalomakkeen sivuilta.

Muutoksesta esitettyjä kysymyksiä

Miten Suomi.fi-tunnistus toimii?

Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen vahvan tunnistautumisen palvelu. Työntekijä käyttää tunnistautuessaan varmennekorttia, mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia.

Jos kunnalla tai konsultilla on käytössään organisaatio- tai toimikortti (varmennekortti), se on helpoin tapa kirjautua palveluun. Mikäli varmennekortti ei ole käytössä, kannattaa selvittää, onko organisaation puhelinliittymissä mobiilivarmenneominaisuus. Jos mobiilivarmenteen käyttö ei ole mahdollista, kirjautuminen onnistuu myös henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Suomi.fi-tunnistus on laajasti käytössä palveluissa, joissa käyttäjän henkilöllisyys pitää varmistaa. Tunnistuspalvelu huolehtii yksityisyyden suojasta, ja henkilötiedot kulkevat suojatussa yhteydessä.

Lue lisää Suomi.fi-tunnistuksesta(siirryt toiseen palveluun)

Miksi käytössä on Suomi.fi-tunnistus?

Suomi.fi-palvelut on valtionhallinnon yhteinen ratkaisu sähköiseen tunnistautumiseen ja toisen puolesta asiointiin. Rakennetun tietojärjestelmän toteutuksessa on edellytetty käytettävän Suomi.fi-palveluita täysimääräisesti.

Tietojärjestelmässä käsitellään myös salassa pidettäviä tietoja, mikä edellyttää vahvaa tunnistautumista (laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 6. §). Asemakaavan seurantalomakkeen tallennus toteutetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän yhteyteen, joten samat tunnistautumisen vaatimukset koskevat lomakettakin.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelyn ja toteuttamisen reunaehtoja(siirryt toiseen palveluun), PDF

Kenet kunnastamme kannattaa merkitä hakemukseen yhteyshenkilöiksi?

Kunta päättää tästä itse, mutta asemakaavan seurantalomakkeen yhteyshenkilön olisi hyvä tuntea seurantalomakkeen sisältöä ja koordinoida siihen liittyviä asioita kunnassa. Käyttäjätunnuksista vastaavan henkilö olisi hyvä olla sama koko Ryhti-kontekstissa.

Kuka voi allekirjoittaa asemakaavan seurantalomakkeen hakemuksen? Miten allekirjoittaminen tulisi tehdä?

Hakemuksen voi allekirjoittaa tavalla, joka kunnalla on yleisesti käytössä. Allekirjoittajaksi voidaan valita kunnan sopivimmaksi katsoma henkilö.

Mitä tapahtuu vanhoille TYVI-palvelun käyttäjätunnuksille? Tarvitaanko uuteen palveluun käyttäjätunnus ja salasana?

Käyttäjätunnukset jäävät tarpeettomiksi. Niitä ei tarvita uudessa palvelussa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Ensimmäiseksi kunta täyttää hakemuksen, jolla se hakee lupaa asemakaavan seurantalomakkeella tietojen ilmoittamiseen. Tämä vaihe tehdään vain kerran, kun palvelu otetaan käyttöön. Sen jälkeen kunta myöntää työntekijälle tai konsultille valtuuden asemakaavan seurantalomakkeen täyttämiseen. Sen jälkeen hän kirjautuu palveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Mitä muutos tarkoittaa ELY-keskuksille?

ELY-keskukset neuvovat toiminta-alueensa kuntia, konsultteja ja aluearkkitehteja asemakaavan seurantalomakkeiden täyttämisessä.

Asemakaavan seurantalomakkeiden selaus jatkuu Liiteri-palvelussa. ELY-keskusten näkökulmasta toimintaan ei tule suuria muutoksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että asemakaavan seurantalomakkeen yhteyshenkilöiden tiedot eivät ole todennäköisesti ELY-keskusten haettavissa kuten tähän asti.

Myönteistä kehitystä on, että jatkossa kuntien tallentamat seurantalomakkeet näkyvät Liiteri-palvelussa heti. Aiemmin tiedot ovat näkyneet vasta seuraavana päivänä.

Mitä tapahtuu vanhalle lomakkeelle tallennetuille tiedoille, jos kaavaprosessi on kesken uuden lomakkeen käyttöön siirryttäessä?

Kaikki aiemmin tallennetut asemakaavan seurantalomakkeet, myös keskeneräiset, ovat käytettävissä myös uudessa palvelussa.

Voiko seurantatiedot toimittaa XML-tiedostona?

Asemakaavan seurantalomakkeen tietoja ei ole mahdollista toimittaa XML-tiedostona(siirryt toiseen palveluun) rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Poistuvassa TYVI-palvelussa tiedot on voinut toimittaa XML-muodossa, mutta käyttö on ollut vähäistä.

Tutustu myös

Ota yhteyttä

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän asiakastuki

ryhti@syke.fi

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta

alu_tuki@syke.fi

Päivi Malmi

hankepäällikkö

etunimi.sukunimi@syke.fi

029 525 1831

Kaarina Vartiainen

projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@syke.fi

050 436 1796