Siirry sisältöön

Uusi seurantalomake tulee olemaan ominaisuuksiltaan nykyistä käytössä olevaa vastaava. 

Keitä muutos koskee?

Muutos koskettaa kunnissa ja yrityksissä työskenteleviä kaavoituksen asiantuntijoita. Syke ottaa yhteyttä kuntiin ja neuvoo asiassa ajoissa ennen uuden palvelun käyttöönottoa.

Näin uusi seurantalomake otetaan kunnassa käyttöön

Kunta täyttää hakemuksen

Kunta täyttää Suomen ympäristökeskuksen hakemuksen, jolla se hakee lupaa asemakaavan seurantalomakkeen käyttöön.

Syke myöntää luvan

Kunta saa sähköpostilla tiedon hyväksytystä hakemuksesta ja myönnetystä luvasta.

Kunta varmistaa Suomi.fi-valtuudet

Kunta selvittää, hyödyntääkö se jo Suomi.fi-valtuuksia(siirryt toiseen palveluun). Jos niitä ei ole vielä käytetty, valtuudet otetaan käyttöön.

Lomakkeen täyttäjä valtuutetaan

Henkilö, jolla on kunnan nimenkirjoitusoikeus eli oikeus edustaa organisaatiota yksin, myöntää valtuudet asemakaavan seurantalomakkeen täyttämiseen kunnan työntekijälle tai konsultille.

Tarvittavan valtuuden nimi on asemakaavan seurantatietojen ilmoittaminen. Valtuus tulee käyttöön maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Valtuus ei vielä näy Suomi.fi-palvelussa.

Valtuutettu henkilö täyttää lomakkeen

Tietoja selaillaan jatkossakin Liiteri-palvelussa

Asemakaavan seurantalomakkeiden tietoja pystyy katselemaan elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Muutos ei vaikuta tähän. Tiedot ovat jatkossakin katseltavissa Liiterissä, ja sen toiminnallisuudet pysyvät samoina. Nykyisin tietojen siirtyminen Liiteriin kestää yhden yön. Jatkossa tiedot tallentuvat suoraan Liiterin käyttöön, ja ovat siis välittömästi katseltavissa Liiterissä.

Mikä on asemakaavan seurantalomake?

Kaavaprosessin aikana kaavan laatija täyttää asemakaavan seurantalomakkeelle tietoja kaavan sisällöstä ja muutoksesta aiempaan kaavatilanteeseen. Lomakkeella kerättäviä tietoja käytetään kaavoituksen vuositilastojen laatimisessa ja tutkimuskäytössä.

Muutoksesta esitettyjä kysymyksiä

Miten Suomi.fi-tunnistus toimii?

Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen vahvan tunnistautumisen palvelu. Työntekijä käyttää tunnistautuessaan varmennekorttia, mobiilivarmennetta tai verkkopankkitunnuksia.

Jos kunnalla tai konsultilla on käytössään organisaatio- tai toimikortti (varmennekortti), se on helpoin tapa kirjautua palveluun. Mikäli varmennekortti ei ole käytössä, kannattaa selvittää, onko organisaation puhelinliittymissä mobiilivarmenneominaisuus. Jos mobiilivarmenteen käyttö ei ole mahdollista, kirjautuminen onnistuu myös henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Suomi.fi-tunnistus on laajasti käytössä palveluissa, joissa käyttäjän henkilöllisyys pitää varmistaa. Tunnistuspalvelu huolehtii yksityisyyden suojasta, ja henkilötiedot kulkevat suojatussa yhteydessä.

Lue lisää Suomi.fi-tunnistuksesta(siirryt toiseen palveluun)

Miksi käytössä on Suomi.fi-tunnistus?

Suomi.fi-palvelut on valtionhallinnon yhteinen ratkaisu sähköiseen tunnistautumiseen ja toisen puolesta asiointiin. Rakennetun tietojärjestelmän toteutuksessa on edellytetty käytettävän Suomi.fi-palveluita täysimääräisesti.

Tietojärjestelmässä käsitellään myös salassa pidettäviä tietoja, mikä edellyttää vahvaa tunnistautumista (laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 6. §). Asemakaavan seurantalomakkeen tallennus toteutetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän yhteyteen, joten samat tunnistautumisen vaatimukset koskevat lomakettakin.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelyn ja toteuttamisen reunaehtoja(siirryt toiseen palveluun), PDF

Mitä tapahtuu vanhoille TYVI-palvelun käyttäjätunnuksille? Tarvitaanko uuteen palveluun käyttäjätunnus ja salasana?

Käyttäjätunnukset jäävät tarpeettomiksi. Niitä ei tarvita uudessa palvelussa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Ensimmäiseksi kunta täyttää hakemuksen, jolla se hakee lupaa asemakaavan seurantalomakkeella tietojen ilmoittamiseen. Tämä vaihe tehdään vain kerran, kun palvelu otetaan käyttöön. Sen jälkeen kunta myöntää työntekijälle tai konsultille valtuuden asemakaavan seurantalomakkeen täyttämiseen. Sen jälkeen hän kirjautuu palveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Mitä muutos tarkoittaa ELY-keskuksille?

Asemakaavan seurantalomakkeiden selaus jatkuu Liiteri-palvelussa kuten tähänkin asti, joten ELY-keskusten näkökulmasta toimintaan ei tule muutoksia.

Myönteistä kehitystä on, että jatkossa kuntien tallentamat seurantalomakkeet näkyvät Liiteri-palvelussa heti. Aiemmin tiedot ovat näkyneet vasta seuraavana päivänä.

Voiko seurantatiedot toimittaa XML-tiedostona?

Asemakaavan seurantalomakkeen tietoja ei ole mahdollista toimittaa XML-tiedostona rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Poistuvassa TYVI-palvelussa tiedot on voinut toimittaa XML-muodossa, mutta on epäselvää, onko ominaisuutta käytetty laisinkaan.

Tutustu myös

Ota yhteyttä

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän asiakastuki

ryhti@syke.fi

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta

alu_tuki@syke.fi

Päivi Malmi

hankepäällikkö

etunimi.sukunimi@syke.fi

029 525 1831

Kaarina Vartiainen

projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@syke.fi

050 436 1796