Siirry sisältöön

Kirjautuminen Ryhti-palveluihin

Ryhti-palvelut löytyvät osoitteesta https://ryhti-palvelut.syke.fi(siirryt toiseen palveluun).

Organisaatiolla tulee olla oikeus rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöön. Lisäksi työntekijä tarvitsee Suomi.fi-valtuuden työnantajaltaan. Palveluiden käyttäjä kirjautuu palveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Hae kaavalle pysyvä kaavatunnus

Hae kaavalle pysyvä kaavatunnus -palvelussa tiedontuottaja luo pysyvän kaavatunnuksen haluamalleen kaavalajille.

Pysyvä kaavatunnus haetaan kaavalle ennakolta Ryhti-järjestelmästä. Kyseessä on kaavan kansallisesti pysyvä yksilöivä tunnus. Tunnus tulee olla tallennettuna kaava-asialle, jotta kaava-asia voidaan myöhemmin tallentaa Ryhti-järjestelmään.

Pysyvän kaavatunnuksen luominen ja tallentaminen kaava-asialle on myös edellytys kaava-asian validointi- ja tallennuspalvelun käytölle.

Kaavatunnusta haettaessa

Hankenimi on kaavahankkeen työnimi. Se on tarkoitettu linkittämään kaavahanke ja luotu pysyvä kaavatunnus yhteen. Hankenimi myös helpottaa toimijoita tulkitsemaan, mille kaavahankkeelle pysyvä kaavatunnus on luotu.

Hallinnollisen alueen tunnus linkittää pysyvän kaavatunnuksen kyseiselle valitulle tai valituille hallinnollisille alueille.

Validoi kaava-asia tai sen vaiheita

Validoi kaava-asia tai sen vaiheita -palvelussa tiedontuottaja validoi kaava-asian ja sen vaiheita. Validoinnilla tarkoitetaan teknistä tarkistusta, jolla voidaan varmistaa etukäteen, että kaava-asian tallentaminen Ryhti-järjestelmään onnistuu.

Kaava-asian valinta

Palvelussa tiedontuottaja valitsee ensimmäisenä palvelun taulukkonäkymästä validoitavan kaava-asian tietueen, joka avaa kaava-asian validointinäkymän.

Tiedoston tallennus

Tiedoston tallennus näkymässä tiedontuottaja lisää tallennettavan tiedoston seuraavasti:

Tallennus käynnistyy automaattisesti. Tallennuksen yhteydessä järjestelmä luo tiedostoavaimen, jonka käyttö on ohjeistettu palvelussa (ks. alla oleva kuva).

Tarkista, että tiedosto on saavutettava ja kooltaan optimoitu verkkojulkaisuun sopivaksi.

Validointi näkymässä Tiedontuottaja lisää validoitavan kaava-asian tai sen vaiheen seuraavasti:

Validointi käynnistyy automaattisesti. Jos validointi päätyy virheeseen, käyttäjä voi ladata virhelistan omalle koneelle virheiden korjaamiseksi.

Palvelussa Tiedontuottajaa ohjeistetaan tarkempien toimintokohtaisten ohjeistusten avulla, jotka avautuvat hiirellä info-kuvakkeita klikkaamalla.

Tallenna kaava-asia tai sen vaiheita

Tallenna kaava-asia tai sen vaiheita -palvelussa tiedontuottaja tallentaa kaava-asian ja sen vaiheita, varmistaakseen kaava-asian tallentamisen onnistumisen.

Palvelussa tiedontuottaja valitsee ensimmäisenä palvelun taulukkonäkymästä tallennettavan kaava-asian tietueen, joka avaa kaava-asian tallennusnäkymän.

Tallennusnäkymässä tiedontuottaja lisää tallennettavan kaava-asian tai sen vaiheen seuraavasti:

Tallennus käynnistyy automaattisesti. Tallennus sisältää aina validoinnin, jonka jälkeen virheetön validointitulos sallii kaava-asian tai sen vaiheen tallennuksen.
Jos validointi päätyy virheeseen, Tiedontuottaja voi ladata virhelistan omalle koneelle virheiden korjaamiseksi.

Katso luotuja kaavatunnuksia

Katso luotuja kaavatunnuksia -palvelussa tiedontuottaja voi tarkistaa, onko validoitavalle ja tallennettavaksi tarkoitetulle kaavalle jo ennalta luotu pysyvä kaavatunnus. Palvelussa käyttäjä voi rajata hakutuloksia kaavatunnuksen ja hankenimen perusteella.

Validoi kaavasuunnitelma

Avoimessa validoi kaavasuunnitelma -palvelussa tiedontuottaja validoi pelkän kaavasuunnitelman ilman kaava-asiaa. Validoinnilla tarkoitetaan kaavasuunnitelman teknistä tarkistamista.

Palvelussa tiedontuottaja tekee esivalinnat

Sen jälkeen tiedontuottaja lisää aineiston

Validointi käynnistyy automaattisesti.