Siirry sisältöön

Jatkossa kunnista ja maakuntien liitoista tarvitsee toimittaa tieto vain kerran valtion viranomaisille: sen jälkeen tieto voidaan jakaa jatkokäyttöön rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.

Tiedot viedään valtakunnalliseen tietovarantoon yhteisesti määritellyssä koneluettavassa muodossa. Tiedon tuottajien järjestelmissä olevat tiedot päivittyvät mahdollisimman automaattisesti rajapintojen välityksellä valtakunnalliseen järjestelmään.

Siirtymäajat tuovat joustoa

Kunnat ja maakuntien liitot voivat toimittaa alueidenkäytön tietoja järjestelmään jo vuoden 2024 alusta lähtien. Viimeistään alueidenkäytön tiedot toimitetaan tietojärjestelmään 1.1.2029 alkaen. 

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025, jolloin alkaa myös velvollisuus tietomallimuotoisten rakentamislupien tekemiseen. Lain mukaan rakentamista koskevat tiedot toimitetaan viimeistään 1.1.2028 alkaen tietojärjestelmään.

Ensisijainen käyttö rajapintojen välityksellä

Rajapinnat ovat ensisijainen tapa tietojen toimittamiseen. Alueidenkäytön tietojen toimittamista varten Syke rakentaa myös käyttöliittymän, joka on vaihtoehtoinen tapa kunnille, joilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää rajapintoja.

Suomen ympäristökeskus ei muuta tietojärjestelmään saapuvia tietoja, vaan tiedon tuottaja – eli esimerkiksi kunta tai maakunta – vastaa niiden ajantasaisuudesta.

Tiedon vastaanotto, säilyttäminen ja välittäminen viranomaisille sekä lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen on maksutonta. 

Salli evästeet katsoaksesi videon. Evästeasetukset

Kytkennät keskeisiin valtion järjestelmiin

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä täydentää valtion tiedonhallintakokonaisuutta, joka koostuu muun muassa kiinteistö-, väestö- ja yritystietojärjestelmästä. Järjestelmä suunnitellaan siten, että se toimii yhteen muiden järjestelmien kanssa, ja ne voivat hakea tietoa toisistaan. Tavoitteena on, että valtion toimijat pyytävät tietoa vain kerran.

Maankäytön ja rakennusten niin sanotut ydintiedot (esimerkiksi käyttötarkoitus, rakennusoikeus) ovat jatkossa tarjolla vain tässä uudessa järjestelmässä, josta muut valtion tietojärjestelmät tai muut tietoa tarvitsevat organisaatiot ne hakevat. Uusi tietojärjestelmä puolestaan käyttää esimerkiksi muissa järjestelmissä olevia kiinteistö-, huoneisto- ja omistajatietoja.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kytkennät muihin keskeisiin järjestelmiin.

Lue lisää