Siirry sisältöön

Järjestelmään toteutetaan OGC Api Features -rajapinta sekä WMS-rasterirajapinta. Kaavat otetaan vastaan kunnilta myös GeoTIFF-muodossa. Niistä muodostetaan tiilitetyt WMTS- tai OGC API Tiles -rajapinnat.

Rajapintojen vaatimukset voivat tarkentua teknisen toteutuksen edetessä. Kunnat ja järjestelmätoimittajat ovat keskeisessä roolissa järjestelmän toimivuuden ja toiminnallisuuden testaamisessa.

Tallennusrajapinnat ja validointirajapinnat

Tallennus- ja validointirajapinnoista on julkaistu rajapintakuvaukset GitHubissa. Samalta sivulta löytyy myös tietoa testirajapintojen valmiusasteesta ja aikataulusta.

Rajapintakuvauksiin tutustuminen edellyttää aiempaa kokemusta rajapintojen toteutuksesta ja JSON-tiedostoista. Kuvaukset on tarkoitettu erityisesti teknisille järjestelmäkehittäjille yrityksissä, kunnissa ja muissa organisaatioissa.

Voit kommentoida kuvauksia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ryhti@syke.fi.

Koordinaatistot

Tietoa luovutetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ja vastaanotetaan koordinaatistoissa 

Tiedon toimituksen yhteydessä tallennetaan tieto koordinaattijärjestelmästä ja korkeusjärjestelmästä (N2000), jossa tieto on toimitettu. 

Tietoa luovutetaan myös koordinaatistoissa 

Jos käyttäjä pyytää aineistoa muussa koordinaatistossa, saa hän silloin tiedon alkuperäisestä koordinaatistosta. Koordinaattimuutoksessa tiedon tarkkuus voi kärsiä. Tiedosta pystyy kuitenkin tarkistamaan alkuperäisen koordinaatiston.

Tutustu myös

Miksi JSON eikä GML?

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään toteutetaan tietojen tallentamista ja hakua varten OpenAPI-spesifikaation mukaiset rajapinnat. Rajapintakuvaukset ovat spesifikaation mukaisesti JSON-muodossa ja rajapinnan tietosisältönä on JSON/GeoJSON. Järjestelmään ei siis rakenneta tukea GML:lle, mikä yksinkertaistaa toteutusta ja ylläpitoa.

Miksi GeoJSON?

+ JSON-formaatti on laajasti sovelluskehityksessä käytetty.

+ JSON-formaatin käsittely on yksinkertaisempaa ja nopeampaa verrattuna XML(GML)-tiedon käsittelyyn.

+ OGC Features and Geometries JSON (JSON-FG) on tulossa laajentamaan GeoJSON-formaattia sallittujen geometriatyyppien osalta (esim. kaaret).

+ Laajennettu versio tulee olemaan alaspäin yhteensopiva, jolloin aiemmat toteutukset asiakassovelluksiin voivat hyödyntää ilman muutoksia GeoJSON-formaatin peruselementtejä.

– Kompleksit tietotyypit, esim. kaaret on toistaiseksi interpoloitava taiteviivaksi. Kaaret saadaan siis esitettyä, mutta ennen JSON-FG:n tuloa vain taiteviivoina.

Entä GML?

– GML:n käyttö on yksinkertaista eri valmisohjelmistoissa vain, jos käytetään GML:n OGC simple features -profiilia. Tällöin tietosisällössä on kuitenkin täysin samat rajoitukset kohteiden esittämisessä verrattuna GeoJSON-formaattiin.

– GML:stä on käytössä rinnakkain useita eri versioita ja niiden tuki vaihtelee ohjelmistoittain.

– GMLn käyttö erikseen määritetyllä skeemalla mahdollistaa vapaavalintaisen tietorakenteen ja kompleksit tietotyypit, mutta tällaisen GML:n käyttö valmisohjelmistoissa on hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta.