Siirry sisältöön

Tietojärjestelmän soveltamisprofiili

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän soveltamisprofiilissa esitetään koko tietojärjestelmän tietosisältö.

Tietomallit

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään toteutetaan tiedon vastaanottorajapinnat seuraavista tietomalleista.

Tietomallit ovat valmiit toteutusta varten, mutta niihin voi tulla pieniä muutoksia kumppanitestausten(siirryt toiseen palveluun) aikana. Siksi tietomallit hyväksytään pysyvämpään tilaan vasta syksyllä 2023.

Alueidenkäytön tietovaranto

Kaavatietomallin koodistot

Rakennustietovaranto

Lupatyyppien soveltamisprofiilit

Jokaiselle lupatyypille on määritetty oma soveltamisprofiilinsa. Soveltamisprofiileista näkee, mitä tietoja lupien yhteydessä toimitetaan.

Suomi.fi-yhteentoimivuusalusta

Rakennetun ympäristön tietomallit, sanastot ja koodistot julkaistaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämällä Suomi.fi-yhteentoimivuusalustalla.

Yhteentoimivuusmenetelmän periaatteiden mukaisesti valmiita määrityksiä voi hyödyntää vapaasti oman työn pohjana.

Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjasto

Tietokomponenttikirjasto on maankäyttöön ja rakennuskohteisiin liittyvien tietomääritysten kokoelma, jota päivitetään jatkuvasti. Tietokomponenttikirjastoon on koottu rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön keskeiset tulokset hyödynnettäväksi.

Tutki tietomalleja

Tietomallit.ymparisto.fi-sivustolle on koottu Ryhti-hankkeen piiriin kuuluvien rakennetun ympäristön tietomallien kuvauksia sekä niihin liittyvää dokumentaatiota ja ohjeita. Sivustolla malleista on saatavilla myös UML-kaaviot.

Tietomallimuutoksia tehdään vuorovaikutuksessa ja hallitusti

Tietomallit ovat luonteeltaan päivittyviä, eli niihin voidaan tehdä harkitusti muutoksia. 
Rakennetun ympäristön tiedon hallinnasta ja yhteentoimivuudesta vastaa pääasiassa ympäristöministeriö, joka on asettanut rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmä ja sen semanttiseen yhteentoimivuuteen keskittyvä teemaryhmä käsittelevät tietomallimuutoksia laajassa vuorovaikutuksessa. Yhteistyöryhmä kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalan sekä alueidenkäytön suunnittelun toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.