Siirry sisältöön

Tietojärjestelmän soveltamisprofiili

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän soveltamisprofiilissa esitetään koko tietojärjestelmän tietosisältö.

Järjestelmän yhteiset määritykset

Järjestelmän koodistot

Rajapintakuvaukset

Palveluväylään liitetyt Ryhti-palvelut on kuvattu Suomi.fi-palveluväylän Liityntäkatalogissa. Avoimen validointipalvelun rajapintakuvaus on developer portalissa. GitHubista löytyvät kehitysversiot rajapinnoista.

Alueidenkäytön tietovaranto

Kaavatietomalli

Sitova tonttijako

Alueidenkäytön rajoitukset

Sitovan tonttijaon tietomalli sekä alueidenkäytön rajoitusten tietomalli päivittyvät kevään 2024 aikana.

Kaavatietomallin koodistot

Rakennustietovaranto

Uusimmat muutokset validointisääntödokumentissa on merkitty versionumerolla 1.2.

Suomi.fi-yhteentoimivuusalusta

Rakennetun ympäristön tietomallit, sanastot ja koodistot julkaistaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämällä Suomi.fi-yhteentoimivuusalustalla.

Yhteentoimivuusmenetelmän periaatteiden mukaisesti valmiita määrityksiä voi hyödyntää vapaasti oman työn pohjana.

Rakennetun ympäristön tietokomponenttikirjasto

Tietokomponenttikirjasto on alueidenkäyttöön ja rakennuskohteisiin liittyvien tietomääritysten kokoelma, jota päivitetään jatkuvasti. Tietokomponenttikirjastoon on koottu rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön keskeiset tulokset hyödynnettäväksi.

Tietomallimuutoksia tehdään vuorovaikutuksessa ja hallitusti

Tietomallit ovat luonteeltaan päivittyviä, eli niihin voidaan tehdä harkitusti muutoksia. 
Rakennetun ympäristön tiedon hallinnasta ja yhteentoimivuudesta vastaa pääasiassa ympäristöministeriö, joka on asettanut rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmä ja sen semanttiseen yhteentoimivuuteen keskittyvä teemaryhmä käsittelevät tietomallimuutoksia laajassa vuorovaikutuksessa. Yhteistyöryhmä kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalan sekä alueidenkäytön suunnittelun toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.