Siirry sisältöön

Voit osallistua kehittämistyöhön tilaisuuksissa ja valmistuneita osioita kommentoimalla. Myös rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyöhön osallistuminen on tapa vaikuttaa siihen, miten tieto jatkossa liikkuu.

Ryhti-infot ja muut tulevat tilaisuudet

Tilaisuuksissa kuulet ajankohtaiset uutiset Ryhti-hankkeen etenemisestä.

Muutostuki ja tilaisuudet

Ryhti-muutostuen järjestämät tapahtumat, koulutukset ja klinikat on listattu DigiFinland Oy:n verkkosivuilla. Muutostuen tiimi tukee digimuutoksessa kuntien ja maakuntien edustajia. Muutostuen edustajat välittävät palautetta ja tilannetietoa tietojärjestelmän kehitystiimille.

Kumppanitestaukset – mahdollisuus olla kehityksen kärjessä

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus kutsuvat kuntia ja maakuntien liittoja mukaan kumppanitestaukseen, jossa kehitetään rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Kumppanitestaus käynnistyy vuonna 2023 ja jatkuu vuoden 2024 loppuun asti. 

Kunnat voivat yhdessä järjestelmätoimittajiensa kanssa hakea mukaan järjestelmän ja ratkaisujen kehittämiseen sekä testaamiseen. Kumppanitestaukseen valitut kunnat ja maakuntien liitot ovat ensimmäisiä, jotka ottavat käyttöön uudet tiedon rakenteet ja toimittavat tietoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kumppanitestaukseen osallistumalla on mahdollisuus vaikuttaa järjestelmää koskeviin ratkaisuihin. Kunta saa samalla ensikäden tietoa sekä tukea muutokseen valmistautumisessa.

Tarkempaa tietoa testauksesta

Testauksessa käyttäjät pääsevät testaamaan tietojärjestelmää aidontyyppisillä aineistoilla ja todellisilla työtehtävillä. Näin voidaan varmistaa, että tietojärjestelmä tukee tulevien käyttäjien työtä. Testauksessa kunnat ja maakuntien liitot testaavat esitettyjä teknisiä ratkaisuja ja antavat niistä palautetta. Erityisesti on tarkoitus kokeilla, miten kuntien ja maakuntien liittojen järjestelmistä luodaan yhteyksiä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään – sekä rakentamiseen että kaavoitukseen liittyvien toimintojen osalta.

Osallistuminen tulee vaatimaan jonkin verran panostusta. Kuntien ja maakuntien liittojen edustajien odotetaan osallistuvan arviolta 3–5 kokoukseen vuodessa. Lisäksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittäjät kääntyvät matalalla kynnyksellä pilottikuntien puoleen mielipiteiden ja muun palautteen saamiseksi. Pilotointi tulee edellyttämään jonkin verran myös osallistuvan kunnan tietojärjestelmätoimittajien kehittämistyö- ja aikapanosta.

Tavoitteena on myös, että kunnat osaltaan viestivät pilottityönsä tuloksista ja kokemuksista. Näin asia tulee ymmärrettäväksi myös muille kehitystyötä seuraaville kunnille.

Foorumi tietojärjestelmien kehittäjille

Yrityksille, jotka kehittävät kuntien käyttämiä tietojärjestelmiä, järjestetään säännöllisiä tapaamisia. Niissä käydään läpi kehitystyön etenemistä ja järjestelmien sujuvaa yhteistoimintaa sekä keskustellaan ratkaisuista.

Keskustele kehitystiimin kanssa

Huomasitko jotakin, mikä pitäisi ottaa erityisesti huomioon kehitystyössä? Ota yhteyttä Suomen ympäristökeskuksen tiimiin.