Siirry sisältöön

Ohje on suunnattu kaavoituksen ja paikkatiedon asiantuntijoille. Se toteutettiin osana voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (VOOKA) -hanketta. Ohjeen keskiössä on eheän kaavan ulkoraja-aineiston tuottaminen sekä kaava-asiakirjojen koostaminen. Lisäksi yleisellä tasolla kuvataan myös aineistojen vienti Ryhti-järjestelmään.

Ohjeeseen on tehty viimeisin päivitys 11.4.2024, jolloin muokattiin JSON-sanomaa.

Tutustu ohjeeseen katsomalla video

Salli evästeet katsoaksesi videon. Evästeasetukset

Videossa on suomenkieliset tekstitykset.

Yhteentoimivan VOOKA-aineiston tuottamisen vaiheet

Koostetaan voimassa olevat oikeusvaikutteiset kaava-asiakirjat

Tällä tarkoitetaan oikeusvaikutteisia voimassa olevia alkuperäisiä kaavakarttoja ja niitä koskevia määräyksiä digitaalisessa muodossa.

Kunnasta tulisi löytyä kaikille voimassa oleville kaavoille kaavakartta ja siihen liittyvät määräykset. Mikäli asiakirjoja ei löydy, voidaan asiakirjoja koettaa etsiä muista arkistoista.

Paperisena olevat dokumentit skannataan PDF/A-formaattiin.

Tuotetaan eheä ja laadukas paikkatietomuotoinen kaavaindeksiaineisto

Geometria on laadukasta (ei epätoivottuja päällekkäisyyksiä tai aukkoja).

Kaavaindeksi sijoittuu oman kunnan sisälle eikä leikkaa toisen kunnan alueita.

Aineistolla on tarkka koordinaattijärjestelmä.

Kaavojen ulkorajojen suhde kiinteistörajoihin on tarkistettu.

Linkitetään kaava-asiakirjat kaavaindeksiin

Kaavaindeksiaineisto sisältää tiedon jokaisesta yksittäisestä kaavasta ja siihen kohdistuvista kaava-asiakirjoista tiedostonimellä.

Kunta pyytää aineistosta lausuntoa Puolustusvoimilta.

Muunnetaan kaavaindeksiaineisto kaavatietomallimuotoon

Kaavaindeksiaineisto on muunnettu JSON-formaattiin, joka sisältää kaavatietomallin vaatimat ominaisuustiedot VOOKA-soveltamisprofiilin mukaisesti.

Haetaan oikeudet käyttää Ryhti-järjestelmää

Kunta on tehnyt sopimukset Ryhti-järjestelmän käytöstä tai myöntänyt oikeudet ulkoiselle osapuolelle.

Oikeudet voi hakea Syken nettisivuilta.

Viedään aineisto Ryhti-järjestelmään

Kaavatiedot viedään Ryhti-järjestelmään joko käyttöliittymän tai rajapintayhteyden välityksellä yksi kaava kerrallaan.

Kysyttävää ohjeesta?

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän asiakastuki

ryhti@syke.fi