Siirry sisältöön

Tiedot syntyvät kuntien ja maakuntien liittojen perustyössä, ja ne toimitetaan valtakunnalliseen tietojärjestelmään ensisijaisesti rajapinnan kautta mahdollisimman automaattisesti.

Tietoja otetaan vastaan vuodesta 2024 lähtien. Lainsäädännössä on määritelty siirtymäajat, joiden puitteissa tiedot tulee viimeistään toimittaa. Tiedon toimittamisen velvoitteet koskevat uusia kaava- ja rakennuslupatietoja.

Järjestelmään toimitettavat rakentamisen tiedot

Rakennuksista toimitettavat minimitiedot

Ennen päätösvaihetta

 • Haetaan pysyvä rakennustunnus

Päätösvaihe

 • Päätös ja liitteiden tiedot tietomallin mukaisessa rakenteisessa muodossa
 • Päätös (PDF)
 • Pääpiirustukset (PDF, IFC)

Rakennusvaihe

 • Tieto aloitusilmoituksesta tai aloituskokouksesta tietomallin mukaisena
 • Tieto pohjakatselmuksesta ja sijaintikatselmuksesta. Tietomallin mukaisena ja kunkin katselmuksen yhteydessä.

Valmistumisvaihe

 • Osittaisen loppukatselmuksen ja loppukatselmuksen tiedot tietomallin mukaisesti.
 • IFC-toteumamallit
 • Erityissuunnitelmat (PDF, IFC)
 • Mahdolliset rakentamisen aikaiset muutokset pääpiirustuksissa eli ns. toteumatiedot (PDF, IFC)
 • Mahdolliset rakentamisen aikaiset muutoslupapäätökset tietomallin mukaisessa rakenteisessa muodossa ja päätökset (PDF)

Rakennustietojen ylläpito siirtyy Ryhti-järjestelmään

Rakennustiedot ovat jatkossa kattavasti saatavilla rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Nykyisten rakennustietojen ylläpito siirretään väestötietojärjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Alueidenkäytön tiedot

Kaavoista toimitettavat minimitiedot

Vireilletulovaihe

 • Tieto vireilletulosta ja suunnittelualueen rajaus

Valmisteluvaihe

 • Valmisteluaineisto ja elinkaaritilan päivitys
 • Päätös nähtäville asettamisesta ja nähtävilläoloaika
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (PDF)

Ehdotusvaihe

 • Kaavaehdotus ja elinkaaritilan päivitys
 • Päätös nähtäville asettamisesta ja nähtävilläoloaika
 • GeoTIFF-tiedosto kaavaehdotuksesta

Hyväksymisvaihe

 • Hyväksytty kaava ja elinkaaritilan päivitys
 • Kaavaselostus (PDF)
 • Päätös kaavan hyväksymisestä
 • GeoTIFF-tiedosto hyväksytystä kaavasta

Muutoksenhaku ja voimaantulo

 • Lainvoimainen kaava ja elinkaaritilan päivitys
 • Tieto muutoksenhausta
 • Tieto kaavan voimaantulosta ja elinkaaritilan päivitys
 • GeoTIFF-tiedosto lainvoimaisesta kaavasta

Asetukset tarkentavat tietosisältövaatimuksia

Järjestelmään toimitettavista tiedoista on säädetty rakentamislaissa(siirryt toiseen palveluun) ja laissa rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä(siirryt toiseen palveluun). Lisäksi lainsäädännössä on mahdollistettu avoimena tietona karttapalvelussa julkaistavat tiedot, joita kuka vain voi hakea yksittäisinä tietohakuina. Vielä tarkemmin tietosisällöistä säädetään lakien asetuksilla.

Myös muuta kuin pakollista tietoa on mahdollista toimittaa tietojärjestelmään. Esimerkiksi kaavoituksen valmisteluvaiheessa voi tietojärjestelmään toimittaa luonnosvaihtoehdot sekä muuta valmisteluun liittyvää materiaalia.

Tietosisältö laajenee myöhemmin

Tietojärjestelmää kehitetään siten, että siihen voidaan myöhemmin lisätä sisältöjä tai luoda uusia yhteyksiä muihin järjestelmiin. Seuraavassa vaiheessa mukaan tulevia tietosisältöjä suunnitellaan samalla, kun tietojärjestelmän ensimmäistä vaihetta toteutetaan. 

Vuosina 2025–2029 järjestelmää suunnitellaan laajennettavan, jolloin sinne voitaisiin viedä tietomallimuotoisina mm. rakennusjärjestys, yleisen alueen suunnitelma (katu- ja puistosuunnitelma) ja kulttuuriympäristön tietoja.

Myös kaupunkiseutusuunnitelma ja merialuesuunnitelma on mahdollista toimittaa valtakunnalliseen järjestelmään yhteisesti sovitulla tietosisällöllä myöhemmin.

Mikä muuttuu? Video tietosisällöistä

Salli evästeet katsoaksesi videon. Evästeasetukset

Lue lisää