Siirry sisältöön

Vähähiilistä rakentamista edistetään laajentamalla säädösohjausta käytönaikaisesta energiasta elinkaaren aikaisiin päästöihin. Uusi rakentamislaki edellyttää, että rakennuksesta ja rakennuspaikasta vaaditaan ilmastoselvitys, joka kattaa kaikki vaiheet raaka-aineiden hankinnasta jätteiden käsittelyyn. Laskennan tueksi Suomen ympäristökeskus velvoitetaan ylläpitämään kansallista päästötietokantaa.

Päästötietokantaan on koottu yleisimpien rakennusmateriaalien tietoja.

Päästötietoja rakennustuotteista, prosesseista ja palveluista

CO2data.fi-verkkopalvelu tarjoaa puolueetonta tietoa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä. 

Tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, kuten rakennustuotteiden ympäristöselosteisiin, joiden pohjalta on tehty vertailua, valintaa ja arviointia yhdessä infrarakentamisen asiantuntijoiden kanssa. Tietokanta palvelee erityisesti rakennusalan ammattilaisia, mutta tiedot ovat hyödyllisiä kaikille rakentamisen ilmastovaikutuksista kiinnostuneille. Palveluun on koottu yleisimpien ja tyypillisimpien rakennustuotteiden keskimääräisiä tietoja, eikä palvelu sisällä yksittäisten tuotteiden ympäristöselosteita.

Päästötiedot on koottu helpoiksi tulossivuiksi, minkä lisäksi tutustua voi myös tarkempiin taustaselvityksiin.

Palvelu on kaikille avoin ja maksuton.

Päästötiedot normaaliin suunnitteluprosessiin

Rakentamisen päästötietokanta tarjoaa verkkokäyttöliittymän lisäksi koneluettavan version avoimesti integroitavaksi erilaisiin suunnittelujärjestelmiin. Samaa tietoa voi jo käyttää usean kolmannen osapuolen palvelun osana ja tavoitteena on, että jatkossa jokainen voisi käyttää rakentamisen päästötietokannan tietoja suoraan tutussa laskenta- tai suunnittelutyökalussaan.