Siirry sisältöön

Kansallinen kaavatietomalli mahdollistaa kaavatiedon koneluettavuuden ja antaa tiedolle valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen. Tietomallimuotoista kaavaa voidaan tuottaa eri suunnitteluohjelmilla.

Osa kunnista on jo siirtynyt tietomallimuotoiseen suunnitteluun. Kaavatietomalli mahdollistaa joustavan, paikallisesti sopivien kaavaratkaisujen tekemisen ja kaavamääräysten laatimisen siten, että kaavatieto on kuitenkin kansallisesti yhteentoimivaa. Kun kaavojen laatimisessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäistä tietomallia, koneluettavaa kaavatietoa voidaan sujuvammin jakaa eri organisaatioiden välillä.

Kaavan tietomalli on määritelmä kaavatiedon rakenteesta. Sen ansiosta kaavatieto on yhtenäisessä rakenteessa ja koneluettavaa.

Esimerkki tietomallimuotoisesta kaavasta

Kaavan koneluettava tietosisältö

Tietomallimuotoinen kaava koostuu geometrisista kaavakohteista ja niihin liitetyistä kaavamääräyksistä.

Kaavaa laadittaessa luodaan kaavakohde ja siihen liitetään kaavamääräykset, joilla ohjataan alueidenkäyttöä ja rakentamista. Kaavakohteet ovat alueita, viivoja tai pisteitä, joilla on myös sijaintitieto. Kaavakohde ei itsessään sisällä tietoa kaavan ohjausvaikutuksesta, joten siihen tulee aina liittää kaavamääräys. Esimerkin tapauksessa kaavakohteeseen liitetyt kaavamääräykset kertovat, että kyseessä on asumisen alue ja alueelle suurin sallittu kerrosluku on kaksi.

Kuva 1. Esimerkki kaavan koneluettavasta sisällöstä.

Kaavan ihmisluettava tietosisältö

Tietomallimuotoisesta kaavasta on tarpeen tehdä myös ihmisluettava asiakirja, jonka perusteella kaava hyväksytään. Ihmisluettava versio kaavasta sisältää kuvallisessa muodossa esitettävän kaavakartan ja tekstimuodossa esitettävät kaavamääräykset.

Kaavakartalla näkyvät tuttuun tapaan asumisen aluevarauksen A-kirjainlyhenne sekä kaksikerroksiseen rakentamiseen viittaava roomalainen numero II.

Kuva 2. Esimerkki saman kaavan ihmisluettavista sisällöistä. Tiedot saadaan suoraan tietomallimuotoisesta kaavasta.

Kaavatietomalli

Voit tutustua tarkemmin kaavojen muodon määrittelevään kaavatietomalliin Suomi.fi-yhteentoimivuusalustalla. Sivustolta löytyvät myös kaavatietomalliin liittyvät koodistot.

Koodistot

Tietomallimuotoista kaavaa on mahdollista visualisoida eri tavoin

Kaavakohteisiin liitetyissä kaavamääräyksissä noudatetaan vakiomuotoista esitystapaa. Ne kaavakohteet, joihin liittyy tietty kaavamääräys, esitetään kaavoissa valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla.

Rakenteisen, koneluettavan kaavatiedon ansiosta piste-, viiva-, alue- ja 3D-kaavakohteet voidaan visualisoida eri tavoin. Kaavasta saa poimittua vain tietyt kaavakohteet ja määräykset, jotka halutaan esittää. Näin kaavatiedon pohjalta voidaan tehdä esimerkiksi teemakartta, johon valitaan vain ne alueet, joilla asuinrakentaminen on sallittua. Kaavakohteiden väritys voidaan määritellä niihin liitetyn sallittua kerroslukua ohjaavan kaavamääräyksen tietojen perusteella.

Kaavakohteisiin kaavamääräyksillä liitettävä tieto voidaan esittää esimerkiksi myös taulukkomuotoisena raporttina. Kaavamääräyksien tietoja voidaan lukea kaavakarttaan liittyvästä kaavamääräysluettelosta tekstinä tai ne voidaan saada karttapalvelussa näkyviin kaavakohdetta klikatessa ponnahdusikkunoina.

Suunnitteluohjelmat kehittyvät ja vastaavat tarpeisiin

Suunnitteluohjelmien valmistajat työskentelevät varmistaakseen, että heidän ohjelmansa tukevat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimaa tietomallimuotoista kaavatuotantoa.

Valtakunnallisen kaavatietomallin mukaisen kaavan tuottamista on kehitetty Oulun kaupungin ja 15 muun kunnan tai kaupungin yhteisessä KAATIO-hankkeessa. Hankkeessa on mukana myös kahdeksan ohjelmistotoimittajaa.