Siirry sisältöön

Kaavatiedot toimitetaan jatkossa kuntien omien järjestelmien lisäksi valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tämä mahdollistaa alueidenkäytön suunnittelutietojen hyödyntämisen useamman kunnan tai koko Suomen alueelta.

Kun valtakunnalinen tietojärjestelmä on otettu käyttöön, alueidenkäytön suunnittelutietoja jaetaan sen kautta. Keskitetyn tiedonjaon lisäksi, kunnat voivat edelleen jakaa tietoa myös suoraan omista järjestelmistään.

Siirtymäaika tuo joustoa muutokseen

Laki velvoittaa kuntia ja maakuntien liittoja toimittamaan uudet kaavat ja muut alueidenkäytön tiedot valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tietoja voi toimittaa 1.1.2024 alkaen ja viimeistään tiedot tulee toimittaa 1.1.2029 alkaen.

Kaavoilla tarkoitetaan kaikkia asema-, yleis- ja maakuntakaavoja. Toimittamisvelvoite koskee siten myös esimerkiksi pieniä kaavamuutoksia ja vaihekaavoja.

Järjestelmään toimitettavat alueidenkäytön tiedot

Tietojärjestelmään kaavaprosessin aikana toimitettavat tiedot

Vireilletulovaihe

 • Tieto vireilletulosta ja suunnittelualueen rajaus

Valmisteluvaihe

 • Valmisteluaineisto ja elinkaaritilan päivitys
 • Päätös nähtäville asettamisesta ja nähtävilläoloaika
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (PDF)

Ehdotusvaihe

 • Kaavaehdotus ja elinkaaritilan päivitys
 • Päätös nähtäville asettamisesta ja nähtävilläoloaika
 • GeoTIFF-tiedosto kaavaehdotuksesta

Hyväksymisvaihe

 • Hyväksytty kaava ja elinkaaritilan päivitys
 • Kaavaselostus (PDF)
 • Päätös kaavan hyväksymisestä
 • GeoTIFF-tiedosto hyväksytystä kaavasta

Muutoksenhaku ja voimaantulo

 • Lainvoimainen kaava ja elinkaaritilan päivitys
 • Tieto muutoksenhausta
 • Tieto kaavan voimaantulosta ja elinkaaritilan päivitys
 • GeoTIFF-tiedosto lainvoimaisesta kaavasta

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää kehitetään siten, että se palvelee kattavasti erilaisten kaavoitusprosessien tarpeita. Lain edellyttämien tietojen lisäksi tietojärjestelmään voi tuoda myös muuta materiaalia.

Kaavoituksen eri vaiheissa järjestelmään voi siirtää esimerkiksi koko lausuntoaineiston, jolloin tiedonsiirto viranomaisten välillä on sujuvaa läpi kaavoitusprosessin. Lisäksi tietojärjestelmään voidaan toimittaa muuta materiaalia kuten kaavoihin liittyviä selvityksiä, havainnekuvia tai videoita. Järjestelmään voi lisätä useampia kaavavaihtoehtoja tietomallimuodossa.

Tavoitetilanteessa tiedot välittyvät automaattisesti kunnan järjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Miten nykyiset kaavat saadaan järjestelmään?

Suomen ympäristökeskuksen VOOKA-hankkeen tavoitteena on viedä valtakunnalliseen tietomallimuotoon koko Suomen voimassa olevien asema- ja yleiskaavojen kaavarajat ja siirtää ne rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Lopputuloksena on kattava kaavojen hakemistokartta, johon on linkitetty kaavakartat ja muut asiakirjat. Tavoitteena on, että aineisto olisi saatavilla tietojärjestelmästä 1.1.2029.

Näin tieto liikkuu tietojärjestelmään

Salli evästeet katsoaksesi videon. Evästeasetukset

Lue lisää