Siirry sisältöön

Kansallinen sitovan tonttijaon tietomalli mahdollistaa koneluettavuuden ja antaa tiedolle valtakunnallisesti yhtenäisen rakenteen. Tietomallimuotoinen sitova tonttijako voidaan tuottaa eri suunnitteluohjelmilla.

Tonttijakoa laadittaessa tonttijakotonteille määritellään geometrinen ulottuvuus ja tarkat rajapisteet kiinteistönmuodostuksen ohjaamiseksi.

Tulevaisuudessa koneluettavista sitovien tonttijakojen tiedoista hyötyvät monet eri viranomaiset sekä yksityiset toimijat.

Sitovan tonttijaon tietomalli

Voit tutustua tarkemmin sitovan tonttijaon tietomalliin Suomi.fi-yhteentoimivuusalustalla. Sivustolta löytyvät kaikki tietomalliin liittyvät koodistot.

Erityisesti sitovan tonttijaon tietomalliin liittyviä koodistoja