Siirry sisältöön

Tieto auttaa tekemään kestävää ympäristöä

Rakennettu ympäristö synnyttää jatkuvasti arvokasta tietoa, jonka avulla voimme vaikuttaa elinympäristömme toimivuuteen. Tarvitsemme tietoa esimerkiksi ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta, energiatehokkuudesta ja näköpiirissä olevista muutoksista. Tieto on avainasemassa, kun rakennamme kestäviä asuinympäristöjä, ja se auttaa varautumaan ympäristökriiseihin.

Tulevaisuudessa rakentamisen lupia ja kaavamääräyksiä koskeva tieto on koneluettavasti ja turvallisesti tarvitsijan saatavilla koko maasta.

Nykytilassa tietoja on vaikea yhdistää

Monet kunnat sekä kiinteistö- ja rakentamisalan yritykset ovat kehittäneet digitaalisia toimintatapoja vuosikymmeniä. Käytössä on edistyneitä menetelmiä, mutta edistys on usein törmännyt valtakunnallisen tiedon puutteeseen. Tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskeva laaja tieto on hajallaan, epäyhtenäistä ja hankalasti käytettävissä.

Rakennetun ympäristön tiedot hajautuvat useisiin järjestelmiin eri tahoille. Tietojen käyttö on hankalaa, sillä ne on tallennettu eri muodoissa, tiedoissa on puutteita, eivätkä järjestelmät toimi aina yhteen.

Ryhti on osa jatkumoa. Digitalisaation eteen on tehty töitä vuosikymmenien ajan.

Ryhti kokoaa valtakunnallista tietoa

Vuonna 2019 valtakunnalliseen kehittämiseen saatiin entistä paremmat mahdollisuudet hallitusohjelmaan kytkeytyvän rahoituksen avulla. Vuosina 2020–2024 rakennetun ympäristön digitalisaatio etenee Ryhti-hankkeessa. Ryhti-hankkeen budjetti on 21,9 miljoonaa euroa. Tämä investointi maksaa itsensä takaisin, kun tiedonhallinta kehittyy.

Tiedon on oltava yhteentoimivaa, jotta se voisi kulkea koneluettavasti ja niin, että sekä lähettäjä ja vastaanottaja ymmärtävät sen samoin. Ryhti-hankkeen osana tehdään myös rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyötä, jossa määritellään tietojen yhteentoimiva muoto.

Jatkossa kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa syntyvät tiedot kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti).

Tietojärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2024 alkaen. Käyttöönottoon liittyy siirtymäaikoja. Järjestelmä suunnitellaan siten, että siihen voidaan myöhemmin lisätä sisältöjä tai luoda uusia yhteyksiä muihin järjestelmiin. Työ rakennetun ympäristön digitalisaation parissa jatkuu sen jälkeenkin.

Lue lisää