Siirry sisältöön

Ympäristöministeriö myönsi lokakuussa 2,7 miljoonaa euroa avustusta kaavoituksen ja rakentamisen luvituksen tiedonhallinnan uudistamiseen kunnissa ja maakuntien liitoissa. Avustuksella tuetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kumppanitestausta ja käyttöönottoa. Varsinais-Suomen liitto on yksi avustusta saavista tahoista.

Kuvassa Lounaistiedon tiimi sohvalla. Lounaistieto on osa Varsinais-Suomen liittoa.
Lounaistieto on osa Varsinais-Suomen liittoa. Lounaistiedon tiimiin kuuluvat tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, verkostokoordinaattori Maiju Kähärä ja paikkatietoasiantuntija Natalia Räikkönen.

Varsinais-Suomen liitolla on kahtalainen rooli maankäytön suunnittelun digitalisaatiossa.

”Ensinnäkin maakuntakaavan tuottajana liitto on ollut alusta asti mukana tietomallipohjaisen kaavoituksessa, joten on luontevaa olla ensimmäisten joukossa mukana testaamassa myös uuden kaavatietomallin käyttöönottoa. Toiseksi Varsinais-Suomen liiton osana toimiva alueellinen tietopalvelu Lounaistieto on ollut kehittämässä maakuntakaavan HAME-tietomallia jo vuodesta 2015 saakka”, Varsinais-Suomen liiton tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen sanoo.

Lounaistieto ylläpitää HAME-tietomallia ja maakunnan liittojen HAME-tietomallin mukaisia tietokantoja.

”Lisäksi Lounaistieto tuottaa maakuntakaavan paikkatietorajapinnat INSPIRE-velvoitteiden mukaisesti ja koordinoi liittojen välistä tietomalliyhteistyötä. Lounaistiedolle oli siksi hyvin luontevaa lähteä vetämään kaikkien liittojen yhteistä tietomallimuotoisen maakuntakaavoituksen jatkokehittämistä”, Vasanen kertoo.

Kumppanitestaus tuo lisäarvoa kaavatietomallin käytön ymmärtämisessä

Kumppanitestauksen kautta Varsinais-Suomen liitto ja Lounaistieto saavat arvokasta kokemusta kaavatietomallin käytöstä.

”Samalla saadaan tuotettua tulevaisuudessa tarvittavat tietokantarakenteet maakuntakaavan tietoaineistojen ylläpitoon. Jokainen maakunnan liitto pystyy suoraan hyödyntämään kumppanitestauksessa tehtyä teknistä kehittämistyötä, joten hankkeen tulokset tulevat olemaan harvinaisen vaikuttavia”, Vasanen arvioi.

Suomen ympäristökeskus johtaa paraikaa vuonna 2024 vaiheittain avautuvaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämistä. Tavoitteena kumppanitestauksessa on taata, että tietojärjestelmä toimii käyttäjilleen suunnitellulla tavalla. Testauksen aikana tarkistetaan, että järjestelmät toimivat sujuvasti osana rakennetun ympäristön prosesseja, kuten rakennusvalvontaa ja kaavoitusta. Varsinais-Suomen liiton saama avustus on osa laajempaa avustuskierrosta, jossa tukea saivat myös useat kunnat.

Uusia toimintatapoja testataan ja otetaan käyttöön testauksen avulla

Vasanen toteaa, että avustuksen saaminen on merkittävä askel maankäytön suunnittelun digitalisaation kehitystyössä.

”Maakuntakaavan HAME-tietomallin kanssa tehty työ on osoittanut, että teknisessä kehittämisessä, ja digitalisaation hyödyntämisessä yleensäkin, kannattaa olla ennemmin edelläkävijä kuin perässähiihtäjä. Kumppanitestaukseen osallistuminen on jatkoa pitkäjänteiselle maakuntakaavan digitalisaatiotyölle”, hän sanoo.

Kumppanitestaukselta Varsinais-Suomen liitto odottaa, että se pystyisi tietokantaratkaisujen lisäksi kehittämään liitoissa käytössä olevia toimintatapoja maakuntakaavan tuottamiseen uuden tietomallin mukaisesti.

”Kun olemme ensimmäisten joukossa testaamassa ja ottamassa käyttöön uusia toimintatapoja, pystymme siirtymään hallitusti ja kiireettä kaavatietomallin käyttöön”, Vasanen sanoo.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2023.

Tutustu Ryhdin tekijöihin

Artikkeli on osa Ryhdin tekijät -haastattelusarjaa, jossa nostetaan esille tekijöitä ja hankkeita, jotka vaikuttavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämiseen.