Gå till innehållet

Du kan delta i utvecklingsarbetet på evenemang och genom att kommentera de färdiga delarna. Att delta i interoperabilitetsarbetet för den byggda miljön är också ett sätt att påverka hur informationen rör sig i fortsättningen.

Information och diskussion vid Ryhti-informationsmöten

Under mötena får du höra aktuella nyheter om Ryhti-projektets framskridande.

Evenemangen hålls på finska.

Materialet från tidigare Ryhti-informationsmöten hittar du i miljöministeriets Projektfönster(du blir omdirigerad till en annan tjänst).

Omställningsstöd och evenemang

Evenemang, utbildningar och kliniker som ordnas av Ryhti-omställningsstödet finns listade på DigiFinland Oy:s webbplats. Teamet för omställningsstöd ger kommunernas och landskapens representanter stöd i den digitala omställningen. Representanterna för omställningsstödet förmedlar respons och lägesinformation till datasystemets utvecklingsteam.

Partnertester – möjlighet att gå i bräschen för utvecklingen

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral bjuder in kommuner och landskapsförbund att delta i partnertestning där datasystemet för den byggda miljön utvecklas. Partnertestningen inleds 2023 och fortsätter till slutet av 2024.

Kommunerna kan tillsammans med sina systemleverantörer ansöka om att delta i utvecklingen och testningen av systemet och lösningarna. De kommuner och landskapsförbund som valts ut för partnertestning är de första som tar i bruk nya informationsstrukturer och skickar information till datasystemet för den byggda miljön. Medverkan i partnertestningen ger möjlighet att påverka lösningar som gäller systemet. Kommunen får samtidigt förstahandsinformation och stöd i förberedelserna inför förändringen.

Forum för datasystemutvecklare

För företag som utvecklar datasystemen som används av kommunerna ordnas regelbundna möten. Under dem behandlas utvecklingsarbetets framskridande och en smidig funktion mellan systemen samt diskuterar lösningar.

Samtala med utvecklingsteamet

Har du upptäckt något som särskilt borde beaktas i utvecklingsarbetet? Kontakta Finlands miljöcentrals team.