Siirry sisältöön

Raasepori ja Sitowise ovat aloittaneet kumppanitestausprojektin, jolla varmistetaan, että Ryhti-järjestelmän rajapinnat ja tietomallit toimivat tehokkaasti kaupungin karttapalvelu Louhen kanssa. Projektin avulla pyritään tehostamaan eri sidosryhmien kykyä käyttää ja hallita paikkatietoa sekä selvittämään ja dokumentoimaan Ryhti-järjestelmän käyttöönoton vaikutuksia kaupungin prosesseihin ja järjestelmiin. Tavoitteena on modernisoida menetelmiä, parantaa analysointia ja edistää tietoon perustuvien päätösten tekemistä.

Meren ympäröimä Tammisaari on osa Raaseporin kaupunkia.
Hankkeessa luodaan prosessi kaavamateriaalien siirtämiseen Louhi-karttapalvelun kautta Ryhti-järjestelmään. Kuva: Raaseporin kaupunki, kuvaaja Johan Ljungqvist

Kehitteillä olevaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmää, Ryhtiä, testataan usean kumppanin kanssa. Testauksilla varmistetaan, että tiedot tallentuvat ja siirtyvät valtakunnalliseen järjestelmään oikein ja tietoturvallisesti.

Tässä artikkelissa tutustumme kumppanitestihankkeeseen Raaseporissa kaupungin kaavoitusinsinööri Niclas Skogin kanssa. Tarkastelemme lähemmin hankkeen taustoja, tavoitteita, hyötyjä ja tulevaisuuden näkymiä.

Ryhti-järjestelmän testausta ympäristöministeriön tuella

Ympäristöministeriö myönsi viime syksynä Raaseporin kaupungille 294 750 euron avustuksen kumppanitestaushankkeen toteuttamiseen yhteistyössä konsultti- ja insinööritoimisto Sitowise Oy:n kanssa. Hankkeen päätavoitteena on varmistaa, että Ryhti-järjestelmän rajapinnat ja tietomallit toimivat tehokkaasti kaupungin karttapalvelu Louhen kanssa. Tämä tarkoittaa, että Ryhdin ja Louhen eri osat pystyvät kommunikoimaan ja vaihtamaan tietoa tavalla, joka tehostaa eri sidosryhmien kykyä käyttää ja hallita paikkatietoa. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja dokumentoidaan Ryhdin käyttöönoton vaikutuksia Raaseporin toimintaprosesseihin ja järjestelmiin.

”Aloitteen testiprojektista teki Sitowise, ja meistä kuulosti mielenkiintoiselta pysyä kehityksessä mukana ja olla edelläkävijä. Luomme ja testaamme prosessin kaavamateriaalien siirtämiseen kaavoitusprojektin eri vaiheista Louhi-karttapalvelun kautta Ryhti-järjestelmään sen rajapintojen kautta”, kertoo Niclas Skog.

”Osallistuimme myös Oulun vuosina 2021–2023 vetämään KAATIO-hankkeeseen, jossa mukana olevat kunnat tuottivat valtakunnallisen tietomallin mukaisia asema- ja yleiskaavoja todellisissa kaavoitushankkeissa QGIS-alustalla toimivalla Kauko-ohjelmistolla. Projekti oli sekä innostava että palkitseva”, Skog sanoo.

Työtapojen modernisointi ja tietojen analysoinnin parantaminen näköpiirissä

Vaikka Raaseporin voimavarat ovat rajalliset ja kaavoitusyksikössä on vain yhdeksän henkilöä, Skog on optimistinen. Hän kertoo, että osallistuminen hyödyttää kaupunkia monin tavoin.

”Odotamme innolla työmenetelmiemme uudistamista, data-analytiikan parantamista ja tietoon perustuvien päätösten tekemistä”, hän sanoo.

Raaseporin kaupunki ja Sitowise ovat jo aloittaneet toimivan yhteistyön, jossa säännölliset Teams-kokoukset varmistavat tehokkaan viestinnän ja hankkeen toteuttamisen yhteisen suunnittelun.

”Aiomme aloittaa projektin testausvaiheen vielä kesäkuun loppuun mennessä”, Skog lisää.

Vaikka Ryhti-järjestelmään liittyy haasteita, kuten uusiin työkaluihin ja teknisiin yksityiskohtiin sopeutumista, Raasepori iloitsee Ryhti-tietojärjestelmän tuomista hyödyistä.

”Odotamme, että Ryhti vähentää osaltaan byrokratiaa, parantaa viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ja lisää valmiutta ottaa vastaan uusia toimijoita”, hän sanoo.

Tuloksia jaetaan myös muille kunnille

Raasepori on myös sitoutunut jakamaan kumppanitestauksen tuloksia muille kunnille.

”Haluamme tietenkin edistää avoimuutta ja innovatiivisuutta jakamalla tuloksiamme ja oppejamme muiden kuntien kanssa”, Skog kertoo.

Lähestymistapa korostaa kaupungin pyrkimystä paitsi parantaa omaa toimintaansa, myös osallistua laajempaan kuntayhteisöön, joka pyrkii nykyaikaistamaan ja kehittämään palvelujaan.

Raasepori odottaa mielenkiinnolla, miten Ryhti-järjestelmä vaikuttaa kaupungin toimintaan ja on valmis sopeutumaan järjestelmän tuomiin muutoksiin.

Tutustu Ryhdin tekijöihin

Artikkeli on osa Ryhdin tekijät -haastattelusarjaa, jossa nostetaan esille tekijöitä ja hankkeita, jotka vaikuttavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämiseen.

Lue lisää kumppanitestauksesta