Siirry sisältöön

Varsinais-Suomessa sijaitsevan Liedon kaupungin digivalmiudet ovat erinomaisella tasolla. Tämä näkyy myös innossa, jolla kaupungin rakennusvalvonnassa on lähdetty mukaan Ryhti-kumppanitestaukseen. Kumppanitestaushankkeessa, joka toteutetaan yhdessä järjestelmätoimittaja Sitowise Oy:n kanssa, tutkitaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) rajapintojen ja tietomallien toimivuutta kaupungilla käytössä olevassa Louhi-ohjelmistossa. Lisäksi hankkeessa kuvataan, miten Ryhti-järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa kaupungin toimintaprosesseihin ja -järjestelmiin.

Uusi viihtyisä pientaloalue Liedossa. Pihatien varrella on omakotitaloja.
Niklas Järvi arvioi, että Liedon testaushankkeessa kehitetyt ratkaisut saadaan muiden kuntien hyödynnettäviksi loppuvuodesta 2024. Kuva: Liedon kaupunki, Mari Pyykkönen.

20 000 asukkaan Lieto on kasvava kaupunki, jonne on viime vuosina syntynyt paljon uutta teollisuutta. Tämä on samalla lisännyt myös asuntorakentamisen tarvetta. Kaupungin rakennusvalvontaa pyörittää kuuden henkilön dynaaminen tiimi, jossa uudet digitaaliset ratkaisut nähdään ennen kaikkea mahdollisuuksina. Lieto sai myös hyvät tulokset DigiFinlandin vuonna 2022 toteuttamassa tutkimuksessa, jossa selvitettiin Suomen kuntien digivalmiuksia Ryhti-järjestelmän käyttöönoton edellä.

Liedossa rakennusvalvonnassa on käytetty jo pitkään sähköisiä järjestelmiä.

– Esimerkiksi kaikki lupahakemukset on käsitelty sähköisesti jo vuodesta 2017 alkaen. Meillä olikin kaikin puolin hyvät valmiudet ja kiinnostusta lähteä mukaan Ryhti-kumppanitestaajaksi, kertoo Liedon kaupungin vastaava rakennustarkastaja Niklas Järvi.

Rakennuslupatietoihin keskittyvä kumppanitestausprojekti on tällä hetkellä vielä teknisen kehityksen vaiheessa järjestelmätoimittajan puolella. Myöhemmässä vaiheessa kaupunki tulee siirtämään ohjelmistoon materiaalia tiedonsiirron toimivuuden testaamista varten.

Keskitetty tieto tuo laaja-alaista hyötyä

Kaikki Ryhti-kumppanitestaushankkeet tulevat mukana olevien testaajien lisäksi hyödyttämään laajasti myös muita Suomen kaupunkeja ja kuntia. Niklas Järvi arvioi, että Liedon testaushankkeessa kehitetyt ratkaisut saadaan muiden kuntien hyödynnettäviksi loppuvuodesta 2024. Liedon kumppanitestauksen tuloksista tulevat hyötymään erityisesti ne kunnat, joissa lupatietojen käsittelyyn käytetään samaa Louhi-ohjelmistoa.

– Tulemme jakamaan kumppanitestaushankkeesta saatuja oppeja myös Turun alueen rakennustarkastajat ry:n tapaamisissa alueen muille rakennusvalvonnoille. On hauska yhteensattuma, että naapurikaupunkimme Turun rakennusvalvonta on myös yksi Ryhti-kumppanitestaajista oman ohjelmistonsa kanssa, Järvi kertoo.

Ryhti-järjestelmä tulee tuomaan rakennus- ja lupatietoja helpommin eri viranomaisten, kuten Maanmittauslaitoksen ja pelastusviranomaisten saataville. Järvi näkeekin Ryhti-järjestelmän hyötyjen konkretisoituvan juuri siinä päässä:

– Järjestelmän hyödyt tulevat todennäköisesti ilmentymään siinä, kun tiedon pitää liikkua eri viranomaisten välillä ja tiedon löytäminen keskitetysti yhdestä paikasta mahdollistuu. Tässä vaiheessa koen asian niin, että rakennusvalvonta ei niinkään ole suurin hyötyjä järjestelmästä, vaan hyödyt tulevat esiin nimenomaan muiden viranomaisten puolella.

Järvi toivookin tulevalta Ryhti-järjestelmältä ensisijaisesti helppokäyttöisyyttä.

– Rakennusvalvonnan näkökulmasta järjestelmän käyttöönotto tuo meille yhden työvaiheen lisää. Resurssien kannalta toivoisinkin helppokäyttöisyyttä tietojen siirtämiseen. Käyttäjäkokemus muotoutuu tietenkin kokonaan vasta siinä vaiheessa, kun järjestelmä on toiminnassa ja sitä päästään käyttämään, Järvi summaa.

Tutustu Ryhdin tekijöihin

Artikkeli on osa Ryhdin tekijät -haastattelusarjaa, jossa nostetaan esille tekijöitä ja hankkeita, jotka vaikuttavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämiseen.

Lue lisää kumppanitestauksesta