Siirry sisältöön

OmaRakennus palvelee erityisesti niitä, jotka eivät lue tietomallikaavioita. Demo näyttää, millaisia tietoja rakennetun ympäristön tietovarannot pitävät sisällään ja millainen on rakennetun ympäristön tietojärjestelmän valtakunnallisesti kattava tietosisältö. 

OmaRakennuksen alueidenkäytön välilehti. Taustalla näkyy tietomallimuotoinen esimerkkikaava Valkeakoskelta. Kaavakohteita voi klikata, jolloin tietoja avautuu ponnahdusikkunaan. Kartan rinnalla voi tutkia kaavakohteiden kaavamääräyksiä.
Voisitko sinä hyödyntää tulevaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmää ja yhteentoimivia tietomalleja? Demoon tutustuminen voi tuottaa oivalluksia.

Aineistot ovat esimerkkejä, eivät aitoa materiaalia

Demossa hyödynnetään Espoon ja Valkeakosken kaupungeilta saatua tietomallimuotoista kaava-aineistoa, jota on muokattu demon tarkoituksiin. Oikeisiin kaavoihin pohjautuvan testiaineiston on tuottanut Gispo Oy. Rakennusaineisto on tuotettu demotestausta ja kehittämistä varten. 

OmaRakennukseen voidaan myöhemmin lisätä valtakunnallisten tietomallien mukaista dataa, kun sitä valmistuu vuonna 2023 KAATIO- ja VOOKA-hankkeissa.

Demon kaikki rajapinnat on muodostettu käyttäen Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalle laadittuja tietomalleja. Testidataa voi hyödyntää vapaasti käyttöliittymän kautta. Ohjelmointirajapintojen kautta aineistoa saa pyydettäessä. 

Demon tietolähteitä ovat esimerkiksi rakennus- ja huoneistorekisteri, verohallinnon rakennustiedot ja kiinteistöjärjestelmä. Jos tietolähdettä ei ollut saatavilla, se mallinnettiin yhteentoimivuualustalle todellisen tietovarannon malllin mukaan.

Demo syntyi ketterän kokeilemisen tuloksena

OmaRakennus-demon kehittäminen aloitettiin vuonna 2021 ympäristöministeriön Ryhti-hankkeen vetämänä.

Demon on toteuttanut Verohallinto alihankkijanaan Gofore Oy. OmaRakennus on osa kansallisen tekoälyohjelman AuroraAI:n verkostoa ja yksi MiniSuomi-innovaatioekosysteemin kokeiluista.

Syventävää tietoa kehityshankkeesta

OmaRakennus-demo on ketterä kehityshanke, jonka tavoite on muuttunut matkan varrella. Ensimmäiseksi tavoitteena oli koota yhdelle sivulle olemassa olevia valtakunnallisia rakennetun ympäristön tietovarantojen tietosisältöjä. OmaRakennuksessa olevien tietojen hyödyntämistapoja kehitettiin KIRAHubin kanssa järjestetyssä hackathonissa vuonna 2021.

Demon toisessa vaiheessa keskityttiin havainnollistamaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietosisältöä. Tavoitteena oli, että tietojärjestelmän tietomallin asioista saadaan tehtyä ihmisluettavia. Demossa myös testattiin tietomallin toimivuutta ja luotiin oma testiaineistogeneraattori.

Demon tuloksena syntyivät ensimmäiset versiot rakennetun ympäristön tietomallin mukaisista tallennusrajapinnoista, joiden pohjalta tietojärjestelmää aloitettiin kehittämään.

Tutustu myös