Siirry sisältöön

Muulla määritellyt luokat ja tietotyypit

CharacterString

Kuvaa yleisen merkkijonon, joka koostuu 0..* merkistä, merkkijonon pituudesta, merkistökoodista ja maksimipituudesta. Määritelty rajapintatyyppisenä ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa.

Esimerkki: AK-1

Boolean

Tietotyypin arvo ilmaisee totuuden arvon, joka voi olla true (tosi) tai false (epätosi).

Date

Päivämäärä

Decimal

Laajentaa Number(siirryt toiseen palveluun)-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on desimaaliluku. Decimal-rajapinnan toteuttava numero voidaan ilmaista virheettä yhden kymmenysosan tarkkuudella. Määritelty rajapintana ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. Decimal-numeroita käytetään, kun desimaalien käsittelyn tulee olla tarkkaa, esim. rahaan liityvissä tehtävissä.

Geometry

Kaikkien geometria-tyyppien yhteinen rajapinta ISO 19107(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. Tyypillisimpiä ISO 19107(siirryt toiseen palveluun)-standardin Geometry-rajapintaa laajentavia rajapintoja ovat Point, Curve, Surface ja Solid sekä Collection, jota käyttämällä voidaan kuvata geometriakokoelmia (multipoint, multicurve, multisurface, multisolid).

Integer

Laajentaa Number(siirryt toiseen palveluun)-rajapintaa kuvaamaan numeron, joka on kokonaisluku ilman murto- tai desimaaliosaa. Määritelty rajapintana ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa.

LanguageString

Kuvaa kielikohtaisen merkkijonon. Laajentaa CharacterString(siirryt toiseen palveluun)-rajapintaa lisäämällä siihen language-attribuutin, jonka arvo on LanguageCode-koodiston arvo. Kielikoodi voi ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardin määritelmän mukaan olla mikä tahansa ISO 639 -standardin osa.

TM_Instant

Kuvaa yksittäisen ajanhetken 0-ulotteisena ajan geometriana, joka vastaa pistettä avaruudessa. Määritelty luokkana ISO 19108(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. Aikapisteen arvo on määritelty TM_Position-luokalla yhdistelmänä ISO 8601(siirryt toiseen palveluun)-standin mukaisia päivämäärä- tai kellonaika-kenttiä tai näiden yhdistelmää, tai muuta TM_TemporalPosition-luokan avulla kuvattua aikapistettä. Viimeksi mainitun luokan attribuutti indeterminatePosition mahdollistaa ei-täsmällisen ajanhetken ilmaisemisen liittämällä mahdolliseen arvoon luokittelun tuntematon, nyt, ennen, jälkeen tai nimi.

TM_Period

Kuvaa aikavälin TM_Instant(siirryt toiseen palveluun)-tyyppisten begin- ja end-attribuuttien avulla. Molemmat attribuutit ovat pakollisia, mutta voivat sisältää tuntemattoman arvon indeterminatePosition = unknown -attribuutin arvon avulla annettuna. Määritelty luokkana ISO 19108(siirryt toiseen palveluun)-standardissa.

URI

Määrittää merkkijonomuotoisen Uniform Resource Identifier (URI) -tunnuksen ISO 19103(siirryt toiseen palveluun)-standardissa. URIa voi käyttää joko pelkkänä tunnuksena tai resurssin paikantimena (Uniform Resource Locator, URL).

Toistuvuus eli kardinaliteetti

Määre, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa tietyn tietoelementin voi liittää tai kuinka monta kertaa se tulee liittää kohteeseen tai metatietoon.

1 (’täsmälleen yksi’),

1..* (’vähintään yksi’),

0..1 (’ei yhtään tai yksi’)

0..* (’ei yhtään, yksi tai useampia’).