Gå till innehållet

Respons, stödbegäran eller utvecklingsidé?

Skicka dessa meddelanden med blanketten.

Kontakter relaterade till samarbete

Päivi Malmi

projektchef

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1831

Henrik Saari

projektledare, kommunikation och samarbete med intressenterna

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 2257