Gå till innehållet

Respons, stödbegäran eller utvecklingsidé?

Skicka dessa meddelanden med blanketten.

Sykes Ryhti-team

Päivi Malmi

projektchef

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1831

Seppo Pastila

IT-projektledare

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1171

Seija Lonka

projektledare, informationsresurs för planläggning

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1025

Teemu Pekkanen

projektledare, byggnadsdatalager

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1211

Henrik Saari

projektledare, kommunikation och samarbete med intressenterna

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 2257

Mathias Bergman

planerare

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 2332