Gå till innehållet

Förutom till kommunernas egna system kommer planläggningsuppgifterna i fortsättningen även att skickas till det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön. Detta gör det möjligt att utnyttja information om planeringen av områdesanvändningen från flera kommuner eller hela Finland.

När datasystemet har tagits i bruk kommer den riksomfattande informationen om planeringen av områdesanvändningen delas centraliserat via det riksomfattande datasystemet i stället för decentraliserat kommunvis. Utöver den centraliserade informationsdelningen kan kommunerna i sina egna tjänster fortfarande dela uppgifter direkt från sina egna system.

Övergångsperioden medför flexibilitet i förändringen

Lagen förpliktar kommunerna och landskapsförbunden att föra in nya planer och andra uppgifter om områdesanvändningen till det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön. Uppgifterna kan överföras från och med 1.1.2024 och måste överföras senast från och med 1.1.2029.

Uppgifter om områdesanvändningen som ska skickas till systemet

Uppgifter som ska skickas till datasystemet under planprocessen

Anhängiggörandefasen

 • Information om anhängiggörande och avgränsning av planeringsområdet

Beredningsfasen

 • Beredningsmaterial och uppdatering av livscykelstatusen
 • Beslut om framläggande och tid för framläggande
 • Program för deltagande och bedömning (PDF)

Förslagsfasen

 • Planförslag och uppdatering av livscykelstatusen
 • Beslut om framläggande och tid för framläggande
 • GeoTIFF-fil av planförslaget

Godkännandefasen

 • Godkänd plan och uppdatering av livscykelstatusen
 • Planbeskrivning (PDF)
 • Beslut om godkännande av planen
 • GeoTIFF-fil av den godkända planen

Ändringssökande och ikraftträdande

 • Lagakraftvunnen plan och uppdatering av livscykelstatusen
 • Uppgift om ändringssökande
 • Uppgift om planens ikraftträdande och uppdatering av livscykelstatusen
 • GeoTIFF-fil av den lagakraftvunna planen

Datasystemet för den byggda miljön utvecklas så att det tillgodoser behoven i olika planläggningsprocesser på ett täckande sätt. Utöver de lagstadgade uppgifterna kan även annat material föras in i datasystemet.

I olika skeden under planläggningsprocessen kan man till exempel föra över hela utlåtandematerialet till systemet, vilket säkerställer en smidig informationsöverföring mellan myndigheterna under hela planläggningsprocessen. Även annat material kan skickas till datasystemet, såsom utredningar, illustrationer eller videor med anknytning till planerna. Flera planalternativ i datamodellformatet kan läggas till i systemet.

I målsituationen förmedlas uppgifterna automatiskt från kommunens system till datasystemet för den byggda miljön.

Hur får man de nuvarande planerna in i systemet?

Finlands miljöcentrals VOOKA-projekt har som mål att konvertera plangränserna från gällande detaljplaner och generalplaner i hela Finland till det nationella datamodellformatet och föra över dem till datasystemet för den byggda miljön.

Slutresultatet är en omfattande registerkarta över planerna med länkar till plankartor och övriga handlingar. Målet är att materialet ska vara tillgängligt i datasystemet 1.1.2029.

Så här överförs uppgifterna till datasystemet

Salli evästeet katsoaksesi videon. Cookie inställningar

Läs mer