Gå till innehållet

Data bidrar till att skapa en hållbar miljö

Den byggda miljön producerar ständigt värdefull information med hjälp av vilken vi kan påverka vår livsmiljös funktionalitet. Vi behöver information om till exempel miljöhälsa, säkerhet, energieffektivitet och kommande förändringar. Information är en nyckelfaktor när vi bygger hållbara boendemiljöer och den hjälper oss att förbereda oss på miljökriser.

I framtiden kommer uppgifter från byggandets tillståndsprocesser och planbestämmelser att vara i maskinläsbart format och säkert tillgängliga för den som behöver dem i hela landet.

Svårt att slå samman uppgifter i nuläget

Många kommuner samt företag inom fastighets- och byggbranschen har utvecklat digitala arbetssätt i årtionden. I detta används avancerade metoder, men ett hinder för utvecklingen har ofta varit en brist på information på riksnivå. För närvarande är de omfattande uppgifterna om den byggda miljön utspridda, oenhetliga och svåra att använda.

Uppgifterna om den byggda miljön finns utspridda till flera system på olika håll. Det är svårt att använda uppgifterna, eftersom de har sparats i olika format och är bristfälliga och systemen pratar inte alltid med varandra.

Ryhti är en del av ett kontinuum. Vi har arbetat för digitaliseringen i årtionden.

Ryhti samlar riksomfattande information

År 2019 förbättrades möjligheterna till riksomfattande utveckling tack vare finansieringen i anslutning till regeringsprogrammet. Åren 2020–2024 framskrider digitaliseringen av den byggda miljön i Ryhti-projektet. Ryhti-projektets budget är 21,9 miljoner euro. Denna investering återbetalar sig när informationshanteringen utvecklas.

För att uppgifterna ska kunna överföras i maskinläsbart format och på ett sådant sätt att både avsändaren och mottagaren förstår dem på samma sätt måste de vara interoperabla. Parallellt med Ryhti-projektet arbetar en samarbetsgrupp för interoperabilitet som definierar det interoperabla formatet för uppgifterna om den byggda miljön.

I fortsättningen kommer uppgifterna som uppstår vid planläggning och byggandets tillståndsprocesser att sammanställas och göras tillgängliga i ett enhetlig format. För detta ändamål skapas i ett omfattande samarbete ett riksomfattande datasystem för den byggda miljön, Ryhti.

Datasystemet kommer att tas i bruk stegvis från och med 2024. I implementeringen finns övergångsperioder. Systemet planeras så att det går att lägga till innehåll eller skapa nya anslutningar till andra system i ett senare skede. Arbetet med digitaliseringen av den byggda miljön fortsätter även därefter.

Läs mer