Gå till innehållet

Raseborg och Sitowise har inlett ett partnertestprojekt för att säkerställa att gränssnitten och datamodellerna i Ryhti-systemet fungerar effektivt med stadens karttjänst Louhi. Projektets syfte är att öka möjligheten för olika intressenter att använda och hantera geografisk information samt att undersöka och dokumentera effekterna av införandet av Ryhti-systemet på stadens processer och system. Målet är att modernisera metoder, förbättra analyseringen och främja kunskapsbaserat beslutsfattande.

Meren ympäröimä Tammisaari on osa Raaseporin kaupunkia.
Projektets huvudmål är att se till att de gränssnitt och datamodeller som ingår i Ryhti-systemet fungerar effektivt med karttjänst Louhi. Bild: Raseborgs stad, fotograf Johan Ljungqvist.

Datasystemet för den byggda miljön, Ryhti, som är under utveckling, testas med flera partner. Genom testerna säkerställs att informationen lagras och överförs till miljöförvaltningens databas på ett korrekt och säkert sätt.

I denna artikel bekantar vi oss med partnertestprojektet i Raseborgs stad med Niclas Skog, ledande planläggningsingenjör vid Raseborgs stad. Vi tar en närmare titt på projektets bakgrund, mål, fördelar och framtidsperspektiv.

Testning av Ryhti-systemet med stöd från miljöministeriet

I höstas beviljade miljöministeriet Raseborgs stad ett understöd på 294 750 euro för att genomföra ett partnertestprojekt i samarbete med konsult- och ingenjörsbyrån Sitowise Oy. Projektets huvudmål är att se till att de gränssnitt och datamodeller som ingår i Ryhti-systemet fungerar effektivt med stadens karttjänst, Louhi. Det innebär att de olika delarna av Ryhti och Louhi ska kunna integrera och utbyta information på ett sätt som förbättrar olika intressenters förmåga att använda och hantera geografisk information. Dessutom kommer projektet att undersöka och dokumentera de konsekvenser som införandet av Ryhti har för Raseborgs verksamhetsprocesser och -system.

”Initiativet till testprojektet tog Sitowise och vi tyckte det lät intressant att hänga med i utvecklingen och att vara föregångare. Vi kommer att skapa och testa en process för överföring av planmaterial från planläggningsprojektets olika skeden, via karttjänsten Louhi till Ryhti-systemet via dess gränssnitt”, förklarar Niclas Skog.

”Vi deltog även i KAATIO-projektet, som drevs av Uleåborg åren 2021–2023, där deltagande kommuner producerade detalj- och generalplaner i faktiska planprojekt enligt den nationella informationsmodellen med programvaran Kauko som fungerade i QGIS-programmet. Projektet var både inspirerande och givande”, säger Skog.

Modernisering av arbetsmetoder och förbättrad dataanalys i sikte

Trots att Raseborg har begränsade resurser, med endast nio personer i planläggningsenheten, är Skog optimistisk. Han förklarar att engagemanget kommer att gynna staden på flera sätt.

”Vi ser fram emot att modernisera våra arbetsmetoder, förbättra vår dataanalys och fatta mer kunskapsbaserade beslut”, säger han.

Raseborgs stad och Sitowise har redan etablerat ett framgångsrikt samarbete, med regelbundna Teams-möten för att säkerställa en effektiv kommunikation och gemensam planering av projektets upplägg.

”Vi planerar att starta testfasen av projektet innan slutet av juni”, tillade Skog.

Trots att det finns vissa utmaningar kopplade till Ryhti-systemet, som att anpassa sig till nya verktyg och tekniska detaljer, välkomnar Raseborg de fördelar som Ryhti-datasystemet kommer att erbjuda.

”Vi förväntar oss att Ryhti kommer att bidra till minskad byråkrati, förbättrat informationsutbyte mellan myndigheter och en ökad beredskap att ta emot nya aktörer”, sa han.

Planerar att dela sina framsteg med andra kommuner

Raseborg visar också engagemang för att dela resultatet av partnertestningen med andra kommuner.

”Vi vill naturligtvis främja öppenhet och innovation genom att dela våra resultat och lärdomar med andra kommuner”, förklarade Skog.

Denna inställning understryker stadens ambition att inte bara förbättra sin egen verksamhet, men även bidra till en större gemenskap av kommuner som strävar efter att modernisera och förbättra sina tjänster.

Raseborg ser fram emot att se vilken inverkan Ryhti-systemet kommer att ha på stadens verksamhet och är redo att anpassa sig till eventuella förändringar som systemet kan medföra.

Bekanta dig med Ryhti-makarna

Artikeln ingår i intervjuserien Ryhti-makarna, som belyser personer och projekt som bidrar till utvecklingen av datasystemet för den byggda miljö.

Läs mer om partnertestning