Gå till innehållet

Vi har utvärderat tjänstens tillgänglighet själv och tillsammans med systemleverantören.

Utlåtandet har utarbetats 20.4.2023, uppdaterad 22.1.2024.

Webbtjänstens aktuella tillgänglighet

Finlands miljöcentral har utvärderat webbplatsens tillgänglighet tillsammans med systemleverantören utifrån tillgänglighetskraven enligt WCAG 2.1 A och AA.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls i webbtjänsten

Webbtjänsten uppfyller till största del de tillgänglighetskrav som ställts.

Alternativa texter

Bilder har fått alternativa texter, om bilden innehåller väsentlig information. Dekorativa bilder, till exempel landskapsbilder, har inte fått någon alternativ text.

Tabeller

Enskilda PDF-filer i bilagor har tillgänglighetsbrister. Alla tabeller i PDF-filerna innehåller inte en unik rubrik.

Begriplighet

Vissa undersidor och bilagor innehåller fördjupad information som inkluderar terminologi från IT-branschen och den byggda miljön. Innehållet är utmanande när det gäller begriplighet.

Har du lagt märke till en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Du har rätt att ge oss respons om webbplatsens tillgänglighet. Informera oss om bristen genom ett meddelande till saavutettavuus@syke.fi. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Vi är mycket tacksamma för alla kommentarer, frågor och förbättringsförslag, eftersom vi vill göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar.

Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns exakt information om hur du gör anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Regionförvaltningsverket i Södra Finland