Gå till innehållet
Rakennustarkastaja työmaavierailulla.

Byggande

Uppgifterna som bildas i byggandets tillståndsprocesser skickas i fortsättningen till det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön, varifrån de statliga myndigheterna får de uppgifter som de behöver. Uppgifterna som skickas till datasystemet för den byggda miljön är i ett gemensamt avtalat, enhetligt format.

Bekanta dig också med