Gå till innehållet
Nostokurkia Helsingissä.

Tjänster

Datasystemet för den byggda miljön erbjuder tjänster både för de som producerar information och för de som utnyttjar den. Tjänster för lagring av data för kommuner och landskapsförbunden är tillgängliga i januari 2024. Karttjänster och andra tjänster relaterade till användning av informationen i systemet kommer att färdigställas under år 2024.

Bekanta dig också med

Lagring av uppgifter – Ansök om tillstånd för att använda tjänsterna

Kommuner och regioner levererar plan- och byggnadsinformation till informationssystemet för den byggda miljön. Innan uppgifterna kan lagras i systemet, måste man ansöka om tillstånd att använda tjänsterna.

Ifyllbara ansökningar