Gå till innehållet

I systemet utförs ett OGC Api Features-gränssnitt och ett WMS-rastergränssnitt. Planer tas emot av kommunerna även i formatet GeoTIFF som konverteras till gränssnitt enligt WMTS eller OGC API-tiles.

Gränssnittskraven kan preciseras allt efter som det tekniska utförandet framskrider. Kommunerna och systemleverantörerna har en central roll i testningen av systemets funktion och funktionalitet.

Koordinatsystem

Information förs in i datasystemet för den byggda miljön och tas emot i koordinatsystemen

När information överförs sparas också en uppgift om i vilket koordinatsystem och höjdsystem (N2000) den överförs.

Uppgifter lämnas också ut i koordinatsystemen

Om användaren begär material i något annat koordinatsystem får hen information om det ursprungliga koordinatsystemet. Vid konvertering av koordinater kan informationens noggrannhet bli lidande. Det är emellertid möjligt att kontrollera det ursprungliga koordinatsystemet i informationen.

Bekanta dig också med