Gå till innehållet

OmaRakennus betjänar särskilt dem som inte läser datamodelldiagram. Demon visar vilken typ av data informationsresurserna för den byggda miljön innehåller och hurdant det riksomfattande datainnehållet i datasystemet för den byggda miljön är.

Skulle du kunna utnyttja det kommande datasystemet för den byggda miljön och interoperativa datamodeller? Att bekanta sig med demon kan generera insikter.

Materialet i demon är exempel, inte riktiga material

I demon utnyttjas planmaterial i datamodellformat som erhållits från städerna Esbo och Valkeakoski och som har redigerats för att användas i demon. Testmaterialet som baserar sig på riktiga planer har producerats av Gispo Oy. Byggnadsmaterialet har producerats för demotestning och utveckling.

Data i enlighet med de nationella datamodellerna kan läggas till OmaRakennus senare, allt efter som de färdigställs i KAATIO- och VOOKA-projekten under 2023.

Alla gränssnitt i demon har skapats med hjälp av datamodeller som utarbetats för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas interoperabilitetsplattform. Testdata kan utnyttjas fritt via användargränssnittet. Via programmeringsgränssnitt fås material på begäran.

Datakällorna för demon är till exempel byggnads- och lägenhetsregistret, Skatteförvaltningens byggnadsuppgifter och fastighetssystemet. Om en datakälla inte fanns att tillgå modellerades den för interoperabilitetsplattformen enligt samma modell som används i den verkliga informationsresursen.

Demon är ett resultat av smidig försöksverksamhet

Utvecklingen av OmaRakennus-demon inleddes 2021 under ledning av miljöministeriets Ryhti-projekt.

Demon har skapats av Skatteförvaltningen med Gofore Oy som underleverantör. OmaRakennus är en del av nätverket i det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI och ett av försöken inom innovationsekosystemet MiniSuomi.

Bekanta dig också med