Gå till innehållet

Koldioxidsnålt byggande främjas genom att utvidga författningsstyrningen från energi under drifttiden till utsläpp under livscykeln. Enligt den nya bygglagen krävs för en byggnad och en byggplats en klimatredovisning som omfattar alla etapper från anskaffning av råvaror till avfallshantering. Som stöd för beräkningen åläggs Finlands miljöcentral att upprätthålla en nationell utsläppsdatabas.

Till utsläppsdatabasen har det samlats uppgifter om de vanligaste byggnadsmaterialen.

Utsläppsdata för byggprodukter, processer och tjänster

Webbtjänsten CO2data.fi tillhandahåller opartisk information om klimatkonsekvenserna, materialeffektiviteten och återvinningsbarheten hos byggprodukter som används i Finland.

Uppgifterna grundar sig på offentliga källor, såsom miljövarudeklarationer för byggprodukter, utifrån vilka man gjort jämförelser, val och bedömningar tillsammans med experter på infrastrukturbyggande. Databasen betjänar i synnerhet yrkespersoner inom byggbranschen, men informationen är användbar för alla som är intresserade av byggandets klimatkonsekvenser. Tjänsten innehåller genomsnittlig information om de vanligaste och mest typiska byggprodukterna, inga miljövarudeklarationer för enskilda produkter.

Utsläppsdata har sammanställts i form av enkla resultatsidor, och utöver dessa kan man även bekanta sig med mer ingående bakgrundsutredningar.

Tjänsten är öppen och kostnadsfri för alla.

Utsläppsdata till den normala planeringsprocessen

Förutom det webbaserade gränssnittet erbjuder utsläppsdatabasen för byggande en maskinläsbar version för öppen integration i olika planeringssystem. Samma data kan redan användas i flera tredjepartstjänster och målet är att vem som helst i fortsättningen ska kunna använda informationen i utsläppsdatabasen för byggande direkt i sitt bekanta beräknings- eller planeringsverktyg.