Gå till innehållet

Stödet är funktionellt, med andra ord består det av bland annat rådgivning, anvisningar och utbildningar. Stöd erbjuds alla som arbetar med planläggning och bygglov. Tjänsterna är avgiftsfria för alla 293 kommuner och 18 landskapsförbund på det finska fastlandet. Vi har nått 97 % av kommunerna i fastlandsfinland under detta och förra året genom bland annat evenemang, utbildningar och åtgärdsprogram.

Tjänsten produceras av ett expertteam från det offentligt ägda DigiFinland Oy som fullgör statens specialuppdrag i samarbete med miljöministeriet och Finlands miljöcentral.
Tjänsten produceras av ett expertteam från det offentligt ägda DigiFinland Oy som fullgör statens specialuppdrag i samarbete med miljöministeriet och Finlands miljöcentral.

Åtgärdsprogram för kommuner och landskapsförbund

Teamet för förändringsstöd gör också kartläggningar av nuläget för kommuner och landskapsförbund. Utifrån svaren utarbetas åtgärdsprogram i samarbete med kommunerna och landskapsförbunden. Med hjälp av åtgärdsprogrammet kan organisationen förbättra sin beredskap att ta i bruk det kommande datasystemet för den byggda miljön.
Svara här(du blir omdirigerad till en annan tjänst)
Kommunerna har relativt bra beredskap för digitaliseringen av den byggda miljön

Aktuellt

Ryhti-åtgärdsprogram skickas via e-post under augusti
Ryhti-förändringsstödets uppdaterade åtgärdsprogram har slutförts och har börjat skickas till kommuner. Först kommer de nya programmen att levereras till dem som inte har fått den första versionen av åtgärdsprogrammen. Även den uppdaterade versionen kommer att levereras till dem som fick den första versionen under augusti 2023. Med hjälp av åtgärdsprogrammen kan kommunerna förbättra sin beredskap att börja använda det nya Ryhti-informationssystemet för byggd miljö från början av 2024. Åtgärdsprogrammet baseras på svar från kommunens nuvarande statuskortläggning. Fråga efter mer information om din kommuns åtgärdsprogram: ryhtimuutostuki@digifinland.fi

Vad förändras -evenemang i maj
Vi anordnade hybridmöten i fem olika städer i maj, där 500 personer som arbetar med kommunernas planering och bygglovgivning deltog. Du kan ladda ner materialet här

Frågestunder med Ryhti-förändringstöd
Teams evenemang i fritt format för att ställa frågor och diskutera om Ryhti-projektet och datasystemet för den byggda miljön.
28.9.2023 klo 14:00-14:30: Kalendar | Teams-link(du blir omdirigerad till en annan tjänst)
26.10.2023 klo 14:00-14:30: Kalendar | Teams-link(du blir omdirigerad till en annan tjänst)
30.11.2023 klo 14:00-14:30: Kalendar | Teams-link(du blir omdirigerad till en annan tjänst)

Kommunenkät om digitala färdigheter
I mars-april 2023 genomförde DigiFinland en enkät om de anställdas digitala beredskap för planläggning och bygglov i kommunerna. Enkäten fick svar från hälften av kommunerna i Fastlandsfinland. Enligt resultaten har kommunerna en stor digital potential eftersom de anställda förhåller sig mycket positivt till den digitala teknologi och material som de använder.
Läs om resultaten

Tidigare evenemang

Vad förändras -evenemang i maj 2023 (pdf) | Frågor som ställts vid evenemangen (pdf)

Utbildning om upphandling av tjänster, 3.5.2023 (pdf)

Utbildning i IT-upphandlingar​, 5.4.2023(du blir omdirigerad till en annan tjänst) (pdf)

Stöd för upphandling inom informationshanteringen för den byggda miljön, 17.2.2023(du blir omdirigerad till en annan tjänst) (pdf)

Resultat av tomtindelningsworkshoppen, 29.11.2022(öppnas i ett nytt fönster, du blir omdirigerad till en annan tjänst) (pdf)

Kontakta oss

ryhtimuutostuki@digifinland.fi

Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland
Elli Seppä
elli.seppa@digifinland.fi
050 430 0978

Kajanaland, Lappland,
Norra Österbotten
Jarmo Pulkkinen
jarmo.pulkkinen@digifinland.fi
050 597 3069

Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten
Konsta Kuorikoski
konsta.kuorikoski@digifinland.fi
050 447 7628

Södra Savolax, Norra Karelen, Norra Savolax, Södra Karelen, Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Nyland
Satu Reisko
satu.reisko@digifinland.fi
046 921 0722


Läs mer