Gå till innehållet

Stödet är funktionellt, med andra ord består det av bland annat rådgivning, anvisningar och utbildningar. Tjänsterna är avgiftsfria för alla 293 kommuner och 18 landskapsförbund på det finska fastlandet: stöd erbjuds alla som arbetar med planläggning och bygglov. Vi har nått alla kommunerna i fastlandsfinland under detta och förra året genom bland annat evenemang, utbildningar och åtgärdsprogram.

År 2024 erbjuder Ryhti-förändringsstödet kostnadsfritt stöd till kommuner och landskapsförbund: koordinering av partnertesting, uppföljning av åtgärder för implementering av Ryhti informationssystem, åtgärdsprogram för de som söker understöd samt kommunikation om aktuella frågor relaterade till genomförandet av lagstiftningen. Ta kontakt: ryhtimuutostuki@digifinland.fi

Tjänsten produceras av ett expertteam från det offentligt ägda DigiFinland Oy som fullgör statens specialuppdrag i samarbete med miljöministeriet och Finlands miljöcentral.

Aktuellt

26.3.2024
Läs förändringsstödets aktuellt brev här(du blir omdirigerad till en annan tjänst)
Om du i fortsättningen vill få brevet till din e-post, registrera dig som mottagare: ryhtimuutostuki@digifinland.fi

1.3.2024
Den 20 februari 2024 skickade vi en enkätinbjudan till kommunerna: Miljöministeriet och Finlands miljöcentral utreder kommunernas åtgärder och åsikter i anslutning till ibruktagandet av det nya lagstadgade datasystemet för den byggda miljön (Ryhti).
Svar på enkäten har redan kommit in från över 160 kommuner, tack till alla som svarat!

Upphandlingshandboken publicerad
För hjälp med upphandling för informationshantering i den byggda miljön, se Ryhti upphandlingshandboken.
Ladda upphandlingshandboken

Åtgärdsprogram för kommuner och landskapsförbund

Teamet för förändringsstöd gör också kartläggningar av nuläget för kommuner och landskapsförbund som söker understöd för att reformera informationshanteringen inom den byggda miljön. Utifrån svaren utarbetas åtgärdsprogram. Med hjälp av åtgärdsprogrammet kan organisationen förbättra sin beredskap att ta i bruk det kommande datasystemet för den byggda miljön. Enkätlänken kan beställas: ryhtimuutostuki@digifinland.fi

Tidigare evenemang

Ryhti-förändringsstödets ’Vad förändras’-dag den 29 november 2023 presenterade förändringen på en allmän nivå och vi gick igenom vad din kommun kan göra för att förbereda sig för att införa det nya lagstadgade Ryhti-informationssystemet. Totalt deltog 800 experter från kommuner, från 196 kommuner i evenemanget.
Ladda ner den svenskspråkiga sammanfattningen av presentationerna här(öppnas i ett nytt fönster) (pdf)

Vad förändras -evenemang i maj 2023 (pdf) | Frågor som ställts vid evenemangen (pdf)

Utbildning om upphandling av tjänster, 3.5.2023 (pdf)

Utbildning i IT-upphandlingar​, 5.4.2023(du blir omdirigerad till en annan tjänst) (pdf)

Stöd för upphandling inom informationshanteringen för den byggda miljön, 17.2.2023(du blir omdirigerad till en annan tjänst) (pdf)

Kontakta oss

ryhtimuutostuki@digifinland.fi

Expert, kommunernas nulägeskartläggningar
Jarmo Pulkkinen
jarmo.pulkkinen@digifinland.fi
050 597 3069

Projektledare, koordinator för partnertestning
Satu Reisko
satu.reisko@digifinland.fi
046 921 0722