Gå till innehållet

Välj målgrupp


Nyhet 20.6.2024

Miljöministeriet beviljar kommuner 1,5 miljoner euro i understöd för att reformera informationshanteringen inom den byggda miljön

Miljöministeriet fick in 21 ansökningar, och den ansökta summan var sammanlagt cirka 3,6 miljoner euro.


Nyhet 10.6.2024

Datasystemet för den byggda miljön hjälper kommunerna att uppfylla kraven i förordningen om värdefulla dataset

Ryhti-systemet omvandlar informationen till INSPIRE-datamodellformat och tillhandahåller INSPIRE-dataprodukter.


Nyhet 3.6.2024

Blanketten för uppföljning av detaljplanen öppnades i Ryhti-tjänsten

Den förnyade blanketten för uppföljning av detaljplanen togs i bruk måndagen den 3 juni 2024.


Nyhet 16.5.2024

Utvecklingen av Ryhti-systemet framskrider – nu är det dags för tjänsterna för utlämnande av uppgifter

Ryhti-systemet har återigen nått en ny milstolpe: nu testas redan tjänsterna för utlämnande av uppgifter. …


Nyhet 15.5.2024

Raseborg tar tekniksprång i stadsplaneringen med Ryhti-datasystemet

Huvudmål är att se till att de gränssnitt och datamodeller som ingår i Ryhti-systemet fungerar effektivt med karttjänst Louhi.


Nyhet 8.5.2024

Egentliga Finlands förbund deltar i utvecklingen av digitaliseringen av planeringen av markanvändningen

Miljöministeriet beviljade i oktober 2,7 miljoner i bidrag för att förnya kommunernas och landskapsförbundens informationshantering …


Nyhet 22.4.2024

Kommunens digitala beredskap kan förbättras även genom små åtgärder

Redan 60 % av kommunerna har rapporterat om sina förberedelser.


Nyhet 2.4.2024

Miljöministeriet ber om utlåtanden om förslag till ändring av lagen om datasystemet för den byggda miljön

Utlåtanden begärs om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om datasystemet för den …


Nyhet 22.3.2024

Byggnadsuppgifterna upprätthålls i fortsättningen i Ryhti-systemet – beredningen framskrider som planerat

Byggnads- och lägenhetsregister har med framgång kopierats till datasystemet för den byggda miljön.