Gå till innehållet

Välj målgrupp


Nyhet 21.9.2023

Genomförandet av Ryhti-systemet framskrider i snabb takt

Gemensamt tar man sikte på årsskiftet då datasystemets lagringsgränssnitt implementeras.


Nyhet 26.6.2023

Ta del av gränssnittsbeskrivningarna för Ryhti

Beskrivningarna behandlar implementeringen av validerings- och lagringsgränssnitten i datasystemet.


Nyhet 9.6.2023

Planer överförs till det nationella datamodellformatet i Norra Savolax

Nu deltar fler kommuner och mängden material är större.


Nyhet 9.5.2023

Kartläggning av kommunernas tekniska sektor: Nyttigt med digital teknologi och digitalt material men ytterligare stöd behövs

Nyttigt med digital teknologi och digitalt material men ytterligare stöd behövs


Nyhet 8.5.2023

Utlysningen av understöd för testning av datasystemet för den byggda miljön har öppnats

Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om understöd från miljöministeriet för att reformera informationshanteringen inom ramen för en samtestning av datasystemet för den byggda miljön.


Nyhet 18.4.2023

Hundra dagar av implementering av Ryhti-systemet: ”Sammanhållningen bådar gott!”

Vi pratade med Solitas Mikke Tanska och Markus Kumpulainen om den rådande stämningen och hur arbetet har forstskridit.


Nyhet 27.2.2023

Planerna för Södra Savolax fördes in i ett riksomfattande datamodellformat

I februari slutfördes pilotprojektet att föra in gällande planer till datasystemet för den byggda miljön, …


Nyhet 20.12.2022

Solita-Sitowise konsortiet har utvalts till förverkligare av datasystemet för den byggda miljön

Finlands miljöcentral har valt konsortiet bestående av Solita Oy och Sitowise Oy till teknisk förverkligare av datasystemet för den byggda miljön. Datasystemet förverkligas under år 2023 och 2024, i systemet samlar man ihop riksomfattande uppgifter om områdesanvändning och byggande.


Nyhet 26.9.2022

I Södra Savolax genomförs ett pilotprojekt om export av planer till ett format som krävs av datasystemet

I ett projekt som just har startat letar man efter de bästa sätten att överföra …


Nyhet 9.6.2022

Kommunerna har relativt bra beredskap för digitaliseringen av den byggda miljön

Enkäten besvarades av sammanlagt 209 kommuner i Fastlandsfinland med sammanlagt 4,8 miljoner invånare.