Gå till innehållet

Information om systemet

Med datasystemet för den byggda miljön samlas de uppgifter om områdesanvändningen och byggandet som finns i kommunernas och statliga myndigheternas datasystem till ett och samma ställe där de är enkelt tillgängliga. Byggandet av datasystemet pågår just nu och systemet kommer att tas i bruk stegvis under 2024. Förändringen underlättar och förtydligar den riksomfattande hanteringen av information om den byggda miljön. Omfattande och högklassiga uppgifter är till nytta i många samhällsviktiga uppgifter.

Bekanta dig också med