Siirry sisältöön

Arvokkaiden tietoaineistojen, kuten asema-, yleis-, ja maakuntakaavatietojen, on oltava saatavilla maksutta koneluettavassa muodossa teknisen rajapinnan kautta 9. kesäkuuta alkaen. Kunnat voivat toimittaa kaavatiedot kansallisessa kaavatietomallimuodossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti), jolloin järjestelmä muuntaa tiedot INSPIRE-tietomalliin ja tarjoaa INSPIRE-tietotuotteet, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset.

Euroopan komission arvokkaiden tietoaineistojen täytäntöönpanoasetuksen (ns. HVD-asetus) mukaan muun muassa kaavoituksen paikkatiedot ovat arvokkaita tietoaineistoja. Asetus on osa avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa ja se pyrkii edistämään julkisen sektorin avointen tietoaineistojen saatavuutta ja käyttöä. Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevaa tietoa, joka on kaikkien vapaasti käytettävissä mihin tahansa käyttöön. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi alueidenkäytön suunnittelun kaavatiedot.

Tämä on tiivistelmä uutisesta, joka on julkaistu ympäristöministeriön ym.fi-verkkopalvelussa 10.6.2024.