Siirry sisältöön

Voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (VOOKA) -hankkeessa viedään kuntien asema- ja yleiskaavat kansalliseen tietomallimuotoon. Seuraavaksi työtä jatketaan Pohjois-Savossa yhteistyössä 19 kunnan kanssa.

Kuopio on yksi osallistuvista kunnista. Kaavoja Pohjois-Savossa on noin 4400 kappaletta. Kuva: kallerna / Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

Projektia koordinoiva Suomen ympäristökeskus valitsi Pohjois-Savon osuuden konsulteiksi Ubigu Oy:n, Gispo Oy:n ja PlanDisain Oy:n, jotka vastasivat myös helmikuussa 2023 päättyneestä VOOKA-hankkeen pilottivaiheesta. Sen aikana kansalliseen tietomallimuotoon vietiin Etelä-Savon kaavat. Lisäksi luotiin toimintamalli ja tapoja aineistojen automaattiseen käsittelyyn, joita nyt työn jatkuessa voidaan hyödyntää.

Kuntia ja kaavoja aiempaa enemmän

Pilottihankkeen aikana digitoitiin 12 kunnan noin 2700 voimassa olevaa asema-, yleis- ja rantakaavaa. Nyt osallistuvia kuntia on enemmän ja aineistojen määrä suurempi. Pohjois-Savossa on 19 kuntaa ja niillä noin 600 yleiskaavaa ja 3800 asemakaavaa.

”Etelä-Savon pilotti onnistui erinomaisesti ja pysyi aikataulussaan. Yhteistyö oli sujuvaa, ja toivommekin, että työt jatkuvat samassa hengessä uudessa maakunnassa”, kommentoi hankkeesta vastaava projektipäällikkö Kaarina Vartiainen.

Valituksi tullut konsulttiryhmä kerää ja käsittelee aineistot. Työ pääsee vauhtiin kesäkuussa: ensimmäiseksi otetaan yhteyttä kuntiin ja aloitetaan aineiston kerääminen ja esikäsittely. Pääosa aineistotyöstä ehditään tekemään valmiiksi vuoden 2023 aikana, ja kokonaisuudessa Pohjois-Savon hanke valmistuu tammikuun 2024 loppuun mennessä.

”Aikataulu on lähes sama kuin Etelä-Savon pilottiprojektissa. Kuntia on nyt kuitenkin paljon enemmän, joten näemme, miten aiemmin kehitetyt automatisoinnit tehostavat työtä. Koska Pohjois-Savo ja pilottihankkeen Etelä-Savo ovat vierekkäiset maakunnat, saamme myös testattua aineistojen maakuntarajat ylittävän toimivuuden”, kertoo konsulttiryhmän projektipäällikkö Sofia Koskela Ubigu Oy:stä.

Kokonaisuudessaan Pohjois-Savon hanke valmistuu tammikuussa 2024.

Kaavoja siirretään tietomallimuotoon alue kerrallaan

Tavoitteena on, että kaikki Suomen asema-, yleis- ja rantakaavat on siirretty kansalliseen tietomallimuotoon vuoteen 2029 mennessä. VOOKA-hanke etenee alueittain, ja toteutus riippuu hankkeen saamasta rahoituksesta. Tarkemmin sanottuna tietomallimuotoon siirretään kaava-alueiden rajat, joihin linkitetään tärkeimmät kaava-asiakirjat eli kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset.

Samaan aikaan kunnilla on muita hankkeita, joissa edistetään kaavatietojen digitointia. Esimerkiksi 19 kunnan yhteisessä KATTI-hankkeessa kaavatietoja digitoidaan VOOKA-työtä tarkemmalla tasolla. Hankkeet tekevät yhteistyötä, ja kaikki syntynyt aineisto voidaan toimittaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

VOOKA-hanke toteutetaan, koska Suomessa ei ole saatavilla valtakunnallisesti yhtenäisessä muodossa tietoja kaavoista, vaikka lähes kaikki alueidenkäyttö ja rakentaminen on niistä riippuvaista. VOOKA-hankkeen keskeisin tavoite on luoda koko maan kattava kaavojen vektorimuotoinen hakemistokartta. Yhtenäisessä muodossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä oleva aineisto helpottaa tulevaisuudessa sekä kuntien ylläpitotaakkaa että tiedon etsijän työtä.

Hanke esillä Kuntien digitalisointiviikolla

VOOKA-hanketta ja sen jatkumista Pohjois-Savossa esitellään maanantaina 5.6. osana Kuntaliiton järjestämää Kuntien digitalisointiviikkoa. Tervetuloa mukaan etätapahtumaan!

Kysy lisää

Kaarina Vartiainen

projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@syke.fi

050 436 1796

Sofia Koskela

paikkatietoasiantuntija, konsulttiryhmittymän projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@ubigu.fi