Gå till innehållet

I projektet Gällande planer till datasystemet för den byggda miljön (VOOKA) överförs kommunernas detaljplaner och generalplaner till det nationella datamodellformatet. Härnäst fortsätter arbetet i Norra Savolax i samarbete med 19 kommuner.

Kuopio är en av de kommuner som deltar. I Norra Savolax finns cirka 4 400 planer. Bild: kallerna / Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0

Fler kommuner och planer än tidigare

I pilotprojektet digitaliserades cirka 2 700 gällande detalj-, general- och strandplaner i 12 kommuner. Nu deltar fler kommuner och mängden material är större. I Norra Savolax finns 19 kommuner och de har cirka 600 generalplaner och 3 800 detaljplaner.

”Pilotprojektet i Södra Savolax lyckades utmärkt och höll tidtabellen. Samarbetet var smidigt och vi hoppas att arbetet fortsätter i samma anda i det nya landskapet”, kommenterar projektchef Kaarina Vartiainen som ansvarar för projektet.

Den valda konsultgruppen samlar in och behandlar materialet. Arbetet kommer i gång i juni: först kontaktas kommunerna och insamlingen och förbehandlingen av materialet inleds. Största delen av arbetet med materialet slutförs under 2023 och projektet i Norra Savolax färdigställs i sin helhet före utgången av januari 2024.

”Tidtabellen är nästan densamma som i pilotprojektet i Södra Savolax. Nu är antalet kommuner emellertid många fler, så vi ser hur tidigare utvecklade automatiseringar effektiviserar arbetet. Eftersom Norra Savolax och pilotprojektet Södra Savolax är angränsande landskap, kan vi också testa hur materialet fungerar över landskapsgränserna”, berättar konsultgruppens projektchef Sofia Koskela från Ubigu Oy.

Projektet i Norra Savolax färdigställs i sin helhet i januari 2024.

Planer överförs till datamodellformatet ett område i taget

Målet är att alla Finlands detalj-, general- och strandplaner ska ha överförts till det nationella datamodellformatet senast 2029. VOOKA-projektet avancerar områdesvis och genomförandet beror på den finansiering som projektet får. Det är närmare bestämt planområdenas gränser som överförs till datamodellformatet och till dem länkas de viktigaste planhandlingarna, dvs. plankartan samt planbeteckningarna och planbestämmelserna.

Samtidigt har kommunerna andra projekt som främjar digitaliseringen av planuppgifter. Till exempel i KATTI-projektet, som är gemensamt för 19 kommuner, digitaliseras planuppgifterna på en noggrannare nivå än i VOOKA-arbetet. Projekten samarbetar och allt material som skapas kan skickas till datasystemet för den byggda miljön.

VOOKA-projektet genomförs därför att det inte finns riksomfattande enhetliga planuppgifter i Finland, även om nästan all områdesanvändning och nästan allt byggande är beroende av dem. Det viktigaste målet för VOOKA-projektet är att skapa en registerkarta i vektorformat över planer som omfattar hela landet. I framtiden underlättar material som finns tillgängligt i enhetligt format i datasystemet för den byggda miljön både kommunernas underhållsbörda och arbetet för den som söker efter information.

Ta kontakt

Kaarina Vartiainen

specialforskare, VOOKA projektledare

fornamn.efternamn@syke.fi

050 436 1796