Siirry sisältöön

GeoTIFF-tiedostoja käytetään viranomaisille tarkoitetun rajapinnan toteuttamiseen. Rajapinnan kautta kaavat ovat saatavilla juuri sen näköisinä kuin kunta on kaavoista päättänyt. Rajapintaa hyödynnetään rakennetun ympäristön tietojärjestelmän karttapalvelussa, jossa se on viranomaiskäyttäjien käytettävissä.

Kaavakartta toimitetaan GeoTIFF-muodossa niissä vaiheissa, kun kaavakartta on tuotettu myös tietomallimuodossa. Näitä vaiheita ovat ehdotusvaihe, hyväksymisvaihe ja muutoksenhaku sekä voimaantulo. GeoTIFF-kartta toimitetaan myös luonnosvaiheessa, jos luonnoskartat on tuotettu tietomallimuodossa. GeoTIFF-kartan tulee vastata kunnassa hyväksyttyä kaavakarttaa.

GeoTIFF-tiedoston ei tarvitse sisältää legendaa eli kaavamerkintöjen selityksiä, koska kartta irrotetaan kaavarajauksen mukaisesti. Kunta voi suoraan toimittaa kaava-alueen rajauksen mukaisen kaavakartan.

Yleiset vaatimukset

TIFF 6.0:n mukaiset tagit ja niiden sallitut arvot

TagNimiSallitut arvotPakollinenHuomio
256ImageWidthx
257ImageLengthx
258BitsPerSample[8,8,8]x3-kanavaa, kukin 8 bittiä
259Compression1 tai 5Sallitaan vain pakkaamaton tai LZW
262PhotometricInterpretation2xSallitaan vain RGB
274Orientation1Rivi 0 on ylin rivi ja sarake 0 on vasemman puoleisin sarake
277SamplesPerPixel3xSallitaan vain 3 kanavaa, R, G ja B
284PlanarConfiguration1Sallitaan vain Chunky
317Predictor1 tai 2Sallitaan no prediction ja Horizontal differencing tavat
339SampleFormat1Sallitaan vain unsigned integer arvot

Strip/Tile

Strip-vaatimukset

TagNimiSallitut arvotPakollinenHuomio
273StripOffsetsx
278RowsPerStripxSuositellut arvot 1 tai ImageLength Tagin arvo (koko kuva yhtenä strippinä)
279StripByteCountsx

Tile-vaatimukset

TagNimiSallitut arvotPakollinenHuomio
322TileWidthks. 1.xSuositeltu arvo 256 tai 512
323TileLengthks. 1.xSuositeltu arvo 256 tai 512
324TileOffsetsx
325TileByteCountsx
1. TileLength oltava yhtä suuri kuin TileWidth

GeoTIFF 1.0/1.1:n mukaiset tagit ja niiden sallitut arvot

TagNimiSallitut arvotPakollinenHuomio
33550ModelPixelScaleTagScaleX ja ScaleY tulee olla yhtä suuret, ScaleZ tulee olla 0ks. 2.
33922ModelTiepointTagCount = 1ks. 2.Ei sallita useamman georeferointipisteen käyttöä. Suositeltu rasterin referointipiste 0,0,0
34264ModelTransformationTagks. 2.Kiertoa ja vääntöä ei sallita, kuvan tulee olla ortogonaalinen ETRS-TM35FIN koordinaatistoon nähden
34735GeoKeyDirectoryTagKeyDirectoryVersion = 1, KeyRevision = 1, MinorRevision = 0 tai 1xks. tarkemmat vaatimukset alla
2. On pakollista käyttää joko yhdistelmää ModelTiepointTag+ModelPixelScaleTag tai yksittäistä arvoa ModelTransformationTag. Arvot ovat toisensa poissulkevia, eli mikäli käytetään ModelTiepointTag+ModelPixelScaleTag niin ModelTransformationTag ei saa olla annettu ja sama toisinpäin.

GeoKeyDirectoryTagissa huomioitavat GeoKeyt

GeoKeyNimiSallitut arvotPakollinenHuomio
1024GTModelTypeGeoKey1x2D projected coordinate reference system
1025GTRasterTypeGeoKey1Vain PixelIsArea sallittu (jos ei annettu oletetaan PixelIsArea)
3072ProjectedCRSGeoKey3067xSallitaan vain ETRS-TM35FIN EPSG koodi, GeoTIFF 1.1 mukaisesti
Muita avaimia GeoKeyDirectoryTagissa ei huomioida tai validoida

Validointisäännöt tietomallia vasten

Kaavan aluerajauksen tulee mahtua kokonaisuudessaan kaavakartan ETRS-TM35FIN koordinaatistossa rajaaman suorakulmion sisään.

Katso myös