Siirry sisältöön

Yhteentoimivan tiedon virtaus tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia

Alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot kootaan vuodesta 2024 lähtien valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (Ryhti). Yhteinen tietojärjestelmä ja vakioitu tapa toimia keventävät ja selkeyttävät tiedonhallintaa.

Jatkossa tiedot toimitetaan sovitussa muodossa yhteen, yhteiseen järjestelmään, josta ne ovat turvallisesti ja hallitusti tietoja tarvitsevien saatavilla. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietosisällön määritykset ja metatiedot löytyvät Yhteentoimivuusalustalta(siirryt toiseen palveluun).

Jatkossa kaavoitukseen ja rakentamisen lupiin liittyvä tieto on saatavilla yhdestä paikasta yhtenäisessä muodossa ja ajantasaisena. Tiedon saatavuuden ja laadun paraneminen sekä aiempaa laajemmat mahdollisuudet automatisoituun tiedonkäsittelyyn voivat nopeuttaa prosesseja, vähentää virheitä ja edistää alatoimialojen välistä siilotonta yhteistyötä.

Valtakunnallisesti yhteentoimiva tieto ja yhteinen tapa toimia tarjoavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä edistävät mahdollisuuksia aitoon datalla johtamiseen.

Järjestelmästä voi saada tietoa teknisten rajapintojen avulla. Niiden käyttöönottamiseksi yrityksissä tulee olla valmius hyödyntää tietomallimuotoista tietoa. Tämä voi vaatia investointeja ohjelmistoihin ja henkilöstön osaamiseen.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan muutos vaikuttaa muun muassa suunnittelu- ja konsulttiyhtiöiden, rakennusyritysten ja urakoitsijoiden, kiinteistösijoitus- ja -välitysyritysten sekä kiinteistöhuollon ja isännöintialan yritysten toimintaan.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain 1.1.2024 alkaen, jolloin se on valmis vastaanottamaan tietoja kunnilta, maakunnilta ja valtion viranomaisilta. Rakentamista koskevat tiedot tulee toimittaa järjestelmään viimeistään vuoden 2028 alusta lähtien. Alueidenkäytön tiedoissa siirtymäaika on vuoden pidempi, vuoden 2028 loppuun asti.

Miten muutos vaikuttaa yrityksiin?

Ubigun toimitusjohtaja Ilpo Tammi kertoo videolla, miten rakennetun ympäristön digitalisaatio muuttaa IT- ja suunnittelualan konsulttiyritysten toimintaa ja avaa uusia, kiinnostavia näkymiä palveluiden tarjoamiselle.

Salli evästeet katsoaksesi videon. Evästeasetukset