Gå till innehållet

Interoperabelt informationsflöde erbjuder nya möjligheter för företag

Uppgifterna om områdesanvändningen och byggandet samlas från och med år 2024 i det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). Det gemensamma datasystemet och ett standardiserat sätt att agera underlättar och förtydligar informationshanteringen.

I fortsättningen kommer uppgifterna att skickas i det avtalade formatet endast till ett gemensamt system där de finns tryggt och kontrollerat tillgängliga för dem som behöver dem. Definitionerna och metadata för informationsinnehållet i datasystemet för den byggda miljön finns på Interoperabilitetsplattformen.

Riksomfattande interoperabel information och ett gemensamt verksamhetssätt erbjuder företag nya affärsmöjligheter som främjar möjligheter till genuin dataledning. I fortsättningen kommer information om planläggning och tillstånd för byggande att finnas tillgänglig på ett och samma ställe i enhetlig form och i realtid. Detta kan bland annat påskynda processerna, minska fel och främja ett silofritt samarbete mellan undersektorerna när tillgången till och kvaliteten på information förbättras och informationsbehandlingen kan automatiseras.

Systemet kan ge information med hjälp av tekniska gränssnitt. För att få information ska man dock presentera det godkända användningsändamålet. Dessutom ska företagen ha beredskap att utnyttja information i datamodellform. Detta kan kräva investeringar i programvara och personalens kompetens.

Förändringen i informationshanteringen av den byggda miljön påverkar bland annat planerings- och konsultbolagens, byggnadsföretagens och entreprenörernas, fastighetsplacerings- och fastighetsförmedlingsföretagen samt fastighetsservice- och disponentföretagens verksamhet.

Datasystemet för den byggda miljön tar man i bruk stegvis från och med den 1 januari 2024, då det är redo att ta emot uppgifter från kommuner, landskap och statliga myndigheter. Uppgifterna om byggandet ska man skicka till systemet senast från början av år 2028. I uppgifterna om områdesanvändningen är övergångstiden ett år längre, fram till slutet av år 2028.