Siirry sisältöön

Kuntien käyttöön on valmistunut ohjeistus, joka auttaa voimassa olevien kaavojen kaavatietomallimuotoisen aineiston tuottamisessa. Laadukas kaavahakemistoaineisto palvelee sekä kunnan sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä. Lisäksi ohjeen avulla tuotettu aineisto on yhtenäisessä muodossa, joka on toimitettavissa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

Ohje on tehty kuntien kaavoituksen ja paikkatiedon asiantuntijoille. Ohjetta laadittaessa huomattiin, että kun kaavat ja dokumentit saadaan digitaaliseen muotoon, työ kunnissakin helpottuu.

Kaavojen ulkorajat tietomallimuotoon

Ohjeessa kuvataan Ryhti-järjestelmään vietävien aineistojen vaatimukset. Ohjeesta on apua sekä kaavan ulkoraja-aineistojen tuottamisessa että kaava-asiakirjojen koostamisessa.

Prosessissa ei muuteta koko kaavaa tietomallimuotoon. Ohje auttaa varmistamaan, että kaavan ulkorajat ovat yhtenäisessä muodossa, ja rajoihin liitetään kaavakartat ja -määräykset. Ohjeistuksessa on lisäksi tietoa aineistojen viennistä uuteen Ryhti-järjestelmään.

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä eli Ryhti-laki edellyttää, että kaikki uudet kaavat viedään Ryhti-järjestelmään kaavatietomallimuodossa viimeistään vuoden 2029 alusta alkaen. Vaikka laki ei sitä vaadi, suositus on, että Ryhti-järjestelmään viedään myös jo voimassa olevat kaavat. Silloin sekä voimassa olevat että uudet kaavatiedot löytyvät tulevaisuudessa samasta järjestelmästä, jota voidaan käyttää karttapalvelun ja rajapintojen kautta.

Rahoitusta työhön ympäristöministeriöltä

Ohjeistus on Voimassa olevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään -projektin (VOOKA) antia. VOOKA-projekti toteutettiin Savossa, jossa kehitettiin niin kaavojen harmonisointia helpottava automatisointiprosessi, ohjeet kuin myös hallintomalli. Hankkeen konsultteina toimivat Ubigu Oy, Gispo Oy ja PlanDisain Oy. Ohjeen laatimisesta vastasi Ubigu Oy.

Kunnat voivat hakea voimassa olevien kaavoihin liittyvän työn rahoittamiseen ympäristöministeriön avustusta, jos tarvittavaa osaamista tai resurssia aineiston tuottamiseen ei omasta kunnasta löydy. Aineistojen tuottaminen on myös mahdollista ulkoistaa joko osin tai kokonaan ulkoiselle osapuolelle. Ministeriön avustushaut kunnille ja maakuntien liitoille avataan vuosien 2024–2026 aikana.