Gå till innehållet

Kommuner och landskapsförbund kan ansöka om understöd från miljöministeriet för att reformera informationshanteringen inom ramen för en samtestning av datasystemet för den byggda miljön. Syftet med testningen är att säkerställa att datasystemet för den byggda miljön fungerar som det ska för användarna.

Vid testningen säkras det att systemen fungerar smidigt inom processerna för den byggda miljön bland annat när det gäller byggnadstillsynen och planläggningen. Understöd kan sökas av kommunerna 5.5–31.8.2023 och av landskapsförbunden 15.5–31.8.2023.

Datasystemet för den byggda miljön utvecklas för närvarande under ledning av Finlands miljöcentral. Vid samtestningen får kommunerna och landskapsförbunden tillsammans med sina systemleverantörer testa de tekniska lösningar som lagts fram av Finlands miljöcentral och ge respons om dem. Syftet är framför allt att testa hur fungerande förbindelser skapas från kommunernas och landskapsförbundens system till datasystemet för den byggda miljön. De förbindelser som testas gäller funktioner både inom byggande och planläggning.

De kommuner och landskapsförbund som deltar i testningen har möjlighet att påverka de framtida informationshanteringsprocesserna. De får först av alla stöd för genomförandet av krävande gränssnitt och bearbetningen av den nuvarande informationen. Utlysningen öppnas senare även för andra kommuner och landskap.

Detta är en sammanfattning av nyhetsartikeln som publicerades på miljöministeriets webbtjänst ym.fi den 5 maj 2023.