Gå till innehållet

På GitHub finns gränssnittsbeskrivningarna för datasystemet för den byggda miljön. Beskrivningarna behandlar implementeringen av validerings- och lagringsgränssnitten i datasystemet. Gränssnittsbeskrivningarna hjälper dig att förstå hur gränssnittet fungerar och bygga kopplingar mellan system.

De gränssnittsbeskrivningar som nu publiceras är de första utvecklingsversionerna, som kommer att kompletteras i framtiden. Den dokumentation som hör till beskrivningarna kommer också att färdigställas. För att bekanta sig med gränssnittsbeskrivningarna krävs tidigare erfarenhet av gränssnittsimplementering och JSON-filer. Beskrivningarna är särskilt avsedda för utvecklare av tekniska system i företag, kommuner och andra organisationer.

Kommentera på GitHub eller via e-post

Du kan lämna riktade kommentarer om gränssnittsbeskrivningarna på GitHub. Allmänna kommentarer eller frågor kan skickas till ryhti@syke.fi. Teamet vid Finlands miljöcentral granskar de inkomna kommentarerna i början av september.

Ryhti-teamet är särskilt intresserad av: