Gå till innehållet
Jätkäsaaren silta, jossa on näyttävä oranssi metallirakenne.

Planuppgifterna produceras i fortsättningen med plandatamodellen

Ibruktagandet av det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön i början av 2024 underlättar delningen av de uppgifter som uppstår vid planeringen av områdesanvändningen.

I framtiden kommer planerna att utarbetas med hjälp av en nationellt interoperabel geodatabaserad plandatamodell. Planuppgifterna sparas i datasystemet för den byggda miljön. I systemet är uppgifterna säkert och kontrollerat tillgängliga för dem som behöver dem. Interoperabla, tidsenliga och öppna data möjliggör bättre och effektivare planering och behandling av uppgifter.

På den här sidan hittar du samlad information om hur systemet påverkar planeringen av områdesanvändningen och planläggningen i kommunerna och landskapen.

Inga förändringar till planläggningens ansvar och processer

Ansvaren inom planläggningen förblir oförändrade. I produktionen av uppgifter övergår man till en geodatabaserad datamodell som kan användas för att producera likadana plankartor som i dagsläget samt tillhörande planbestämmelser.

Inte heller planprocessen ändras när planprojekt görs baserat på datamodellen, men i fortsättningen kommer planuppgifterna att skickas till det riksomfattande systemet, vilket gör det möjligt att enkelt dela till exempel utlåtandematerialet till myndigheter via systemet. Utöver en plan i datamodellformat kan materialet innehålla de beslutsdokument och utredningar som ska bifogas planen.

Datamodellen ger informationen en gemensam struktur

En plan som publiceras i det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön ska vara i datamodellformatet. Planens datamodell är en definition av planinformationens struktur. Datamodellen gör det möjligt att läsa planinformationen maskinellt och ger informationen en enhetlig struktur. Datamodellen kan produceras med olika planeringsprogram. För dataöverföringen mellan programmen kan man använda ett gemensamt riksomfattande överföringsformat.

Tillverkarna av planeringsprogrammen ansvarar för att deras program stöder den datamodellbaserade produktionen av planer som datasystemet för den byggda miljön kräver.

Planerna ska överföras i det nya formatet från 2024

Lagen förpliktar till att föra in nya planer i det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön. Planer kan överföras från och med 2024 och måste överföras senast från och med 1.1.2029. Gällande planer som utarbetats före denna tidpunkt behöver inte överföras.

Bekanta dig också med