Siirry sisältöön
Jätkäsaaren silta, jossa on näyttävä oranssi metallirakenne.

Kaavatiedot tuotetaan jatkossa kaavatietomallilla

Valtakunnallisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönotto vuoden 2024 alussa mahdollistaa alueidenkäytön suunnittelussa syntyvän tiedon sujuvamman jakamisen.

Tulevaisuudessa kaavat laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivalla paikkatietopohjaisella kaavatietomallilla. Kaavatiedot tallennetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Järjestelmässä tiedot ovat turvallisesti ja hallitusti niitä tarvitsevien saatavilla. Yhteentoimiva, ajantasainen ja avoin tieto mahdollistaa paremman ja tehokkaamman suunnittelun ja tiedon käsittelyn.

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa siitä, miten järjestelmä vaikuttaa alueidenkäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen kunnissa ja maakunnissa.

Kaavoituksen vastuut ja prosessi eivät muutu

Kaavoituksen vastuut säilyvät ennallaan. Tiedon tuottamisen tapa muuttuu paikkatietopohjaiseen tietomalliin, josta saadaan tuotettua nykyisen kaltainen kaavakartta ja siihen liittyvät kaavamääräykset.

Tietomallipohjaisen kaavahankkeen kaavaprosessi ei myöskään muutu, mutta jatkossa kaavatiedot toimitetaan valtakunnalliseen järjestelmään, mikä mahdollistaa esimerkiksi lausuntoaineiston jakamisen viranomaisille helposti järjestelmän kautta. Aineisto voi sisältää tietomallimuotoisen kaavan lisäksi siihen liitettävät päätösasiakirjat ja selvitykset.

Tietomalli antaa tiedolle yhteisen rakenteen

Kansalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään toimitettavan kaavan täytyy olla tietomallimuotoinen. Kaavan tietomalli on määritelmä kaavatiedon rakenteesta. Tietomalli mahdollistaa kaavatiedon koneluettavuuden ja antaa tiedolle yhtenäisen rakenteen. Tietomallia voidaan tuottaa eri suunnitteluohjelmilla. Ohjelmien väliseen tiedonsiirtoon voidaan käyttää yhteistä valtakunnallista siirtomuotoa.

Suunnitteluohjelmien valmistajat vastaavat siitä, että heidän ohjelmansa tukevat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimaa tietomallimuotoista kaavatuotantoa.

Kaavat toimitetaan uudessa muodossa 2024 alkaen

Laki velvoittaa toimittamaan uudet kaavat valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Toimitus on mahdollista tammikuusta 2024 alkaen. Viimeistään kaavatietoja tulee toimittaa järjestelmään 1.1.2029 alkaen. Velvoite ei koske ennen tätä laadittujen voimassa olevien kaavojen toimitusta tietojärjestelmään.

Tutustu myös