Gå till innehållet

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral har i början av året utrett hur kommunerna har förberett sig på att ta i bruk det nya riksomfattande lagstadgade datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). 60 procent av kommunerna har redan svarat på enkäten. Enligt experterna som genomförde enkäten för Ryhti-förändringsstödet har kommunerna främjat sina egna digitala beredskaper på många olika sätt.

Omakotitalosta otetaan valokuva tabletilla.
Kommunerna har till exempel delat information inom sin egen organisation och tagit kontakt med systemleverantörer.

”Även små åtgärder kan främja kommunens digitala beredskap. Man kan till exempel vara i kontakt med kollegor i kommuner som har kommit längre i digitaliseringen”, berättar Jarmo Pulkkinen, expert vid DigiFinland som ansvarar för genomförandet av kommunenkäten. Enligt de som svarat på enkäten skulle det behövas mer kamratstöd och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, särskilt mellan dem som använder samma programvara.

”Ibruktagandet av datasystemet Ryhti i kommunerna är en process med många faser. Man kan till exempel komma igång genom att delta i olika informationstillfällen, dela information internt inom kommunen till olika aktörer och vara i kontakt med sin egen systemleverantör. Man kan också planera åtgärder tillsammans med andra kommuner”, tipsar förändringsstödets projektchef Satu Reisko.

Enligt kommunenkäten har de vanligaste och mest betydelsefulla åtgärderna som kommunerna vidtagit inom planeringen av områdesanvändningen varit följande

  1. Man har bekantat sig med den nationella plandatamodellen och dess kodsystem som ligger till grund för definitionen av datasystemet Ryhtis datalager för områdesanvändning.
  2. Man har varit i kontakt med sin egen systemleverantör eller systemleverantörer med avseende på datasystemet Ryhti och utrett nödvändiga ändringar.
  3. Man har deltagit i utbildning i datamodellformat (anordnad av t.ex. systemleverantörer eller läroanstalter).
  4. Man har delat information till kommunens ledning och beslutsfattare (t.ex. fullmäktige, styrelsen, nämnden, informationsförvaltningen).
  5. Man har gjort upp en plan för hur kommunen ska gå till väga för att ta i bruk datasystemet Ryhti (t.ex. med hjälp av Ryhti-förändringsstöds åtgärdsprogram)

Kommunernas vanligaste åtgärder gällande bygglov har varit

  1. Man har delat information till kommunens ledning och beslutsfattare (t.ex. fullmäktige, styrelsen, nämnden, informationsförvaltningen).
  2. Man har varit i kontakt med sin egen systemleverantör eller systemleverantörer med avseende på datasystemet Ryhti och utrett nödvändiga ändringar.
  3. Man har deltagit i utbildning om planeringsdatamodeller (BIM-datamodeller), anordnade av t.ex. systemleverantörer eller läroanstalter.
  4. Man har bekantat sig med datamodellen för bygglov som ligger till grund för definitionen av byggnadsdatalagret i datasystemet Ryhti.
  5. Man har gjort upp en plan för hur kommunen ska gå till väga för att ta i bruk datasystemet Ryhti (t.ex. med hjälp av Ryhti-förändringsstöds åtgärdsprogram).

Mer information om resultaten under våren

Mer information om resultaten av kommunenkäten ges under de kommande månaderna på denna webbplats och den 6 juni 2024 kl. 13–14.30 i Ryhti-infon(du blir omdirigerad till en annan tjänst).

Bekanta dig med Ryhti-förändringsstödet som erbjuder avgiftsfritt verksamhetsstöd för kommuner och landskapsförbund.