Gå till innehållet

Miljöministeriet har beviljat 2,7 miljoner euro för att utveckla informationshanteringen inom planläggningen och tillståndsprocesserna för byggande så att den överensstämmer med den reviderade lagstiftningen. Med understödet stöds samtestningen och införandet av datasystemet för den byggda miljön. I den första fasen får tio kommuner och ett landskapsförbund understöd.

Datasystemet för den byggda miljön, som tas i bruk år 2024, utvecklas för närvarande under ledning av Finlands miljöcentral. Syftet med samtestningen är att säkerställa att datasystemet för den byggda miljön fungerar som det ska för användarna. Vid testningen säkras det att systemen fungerar smidigt inom processerna för den byggda miljön bland annat när det gäller byggnadstillsynen och planläggningen.

De kommuner och landskap som får understöd gör tillsammans med sina systemleverantörer behövliga ändringar i sina egna program och system. De testar de tekniska lösningarna i det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön och ger respons på dem. Syftet är framför allt att testa hur fungerande förbindelser skapas och uppgifter överförs från kommunernas och landskapsförbundens system till datasystemet för den byggda miljön. De förbindelser som testas gäller funktioner inom både byggande och planläggning.