Gå till innehållet

Vi pratade med Solitas Mikke Tanska och Markus Kumpulainen om den rådande stämningen och hur arbetet har fortskridit nu när det tekniska genomförandet av datasystemet för den byggda miljön har pågått i hundra dagar.

Fotografi på Mikke Tanska och Markus Kumpulainen.
Enligt Mikke Tanska (till vänster) och Markus Kumpulainen har samarbetet i flerpartsprojektgruppen gått ytterst bra. © Solita

I gruppen finns experter från såväl Solita som Sitowise, Ubigu och Finlands miljöcentral, men alla känner att de tillhör samma team.

I slutet av mars uppnåddes en milstolpe i datasystemet för den byggda miljön (Ryhti). Arbetet med det tekniska genomförandet av Ryhti-systemet har nu pågått i hundra dagar. För att markera denna milstolpe pratade vi med Solitas backend-utvecklare Mikke Tanska och utvecklare Markus Kumpulainen om den rådande stämningen och hur arbetet har fortskridit.

”Hela tre företag deltar i projektgruppen men samarbetet har ändå förlöpt mycket smidigt. Teamuppgiften som gavs redan i anbudsskedet gav en bra bild av teamens samarbetsförmåga. I gruppen finns experter från såväl Solita som Sitowise, Ubigu och Finlands miljöcentral, men alla känner att de tillhör samma team. Sammanhållningen bådar gott”, säger Tanska

Projektet fortskrider enligt principerna för agil mjukvaruutveckling och inledningsvis ligger fokus på att precisera specifikationerna och den tekniska grunden, så att arbetet säkerligen skulle tjäna alla inblandade parter. Den första synliga delen av datasystemet färdigställs under sommaren. Det är en tjänst som används för att validera planuppgifter som kommer in i systemet. Med hjälp av tjänsten kan de som utarbetar planer testa hur det material de producerar lämpar sig för systemet.

Detta är en sammanfattning av nyhetsartikeln som publicerades på Finlands miljöcentrals tjänst syke.fi den 18 april 2023.

Päivi Malmi

projektchef

fornamn.efternamn@syke.fi

029 525 1831