Gå till innehållet

Den första gränssnittstjänsten för datasystemet för den byggda miljön har publicerats. Med hjälp av valideringstjänsten kan man kontrollera en maskinläsbar plan som består av planobjekt och planbestämmelser.

Med hjälp av tjänsten kan man säkerställa att planen har utarbetats enligt den nationella plandatamodellen. Innan planen sparas kan användaren dessutom kontrollera att den är tekniskt kompatibel med datasystemet för den byggda miljön. Om planen innehåller tekniska fel anger tjänsten vad felen gäller.

Först till de tekniska utvecklarna och föregångarna

Gränssnittstjänsten gagnar särskilt dem som utvecklar planläggningsprogrammen som används i kommunerna. Den kan också utnyttjas i projekt där man skapar förutsättningar för att utarbeta planer i datamodellformat med olika program.

”Valideringstjänsten som nu publicerats är bara den första versionen. Valideringsreglerna i bakgrunden kommer ännu att utvecklas när diskussionen med kommunerna fortsätter till exempel i samband med partnertestningen av datasystemet för den byggda miljön”, beskriver projektchef Seija Lonka som styrt utvecklingen av tjänsten.

Gränssnittet kan anslutas till de program som används i planarbetet. Det webbläsarbaserade användargränssnittet för planinformation i datasystemet för den byggda miljön publiceras i januari som en del av datasystemets lagringstjänster. Då kan valideringstjänsten också användas i webbläsaren. För att använda webbläsarversionen krävs ingen erfarenhet av användningen av gränssnitt.

Prova tjänsten

Gränssnittstjänsten finns på https://api-test-developer.ymparisto.fi/(du blir omdirigerad till en annan tjänst). Tjänsten kräver en prenumerationsnyckel (subscription key), som användaren själv kan skapa på sidan.

Fråga mer

Du kan skicka din fråga om tjänsten till ryhti@syke.fi. Du kan också skicka in respons med blanketten.