Gå till innehållet

Hela Finland övergår till geodatabaserad planläggning

Uppgifter om områdesanvändning och byggande samlas från och med början av 2024 till det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön. Det gemensamma datasystemet och förfarandet underlättar och förtydligar informationshanteringen. I fortsättningen kommer uppgifterna att skickas i det avtalade formatet endast till ett gemensamt system där de finns tryggt och kontrollerat tillgängliga för dem som behöver dem.

Det är även fortsättningen kommunen eller landskapsförbundet som ansvarar för planeringen. I framtiden kommer planerna i hela Finland att utarbetas med hjälp av en kompatibel plandatamodell som baserar sig på geodata. Av en plan som skapats baserat på datamodellen kan man producera likadana plankartor som i dagsläget och de tillhörande planbestämmelserna.

Datasystemet för den byggda miljön ersätter inte de system som redan används. Experten sparar även i fortsättningen uppgifterna i första hand i kommunens eller landskapets system och ansvarar för att de är tidsenliga. Uppgifterna skickas till det nationella systemet i första hand via ett gränssnitt, så automatiskt som möjligt.

Tillverkarna av de system och program som kommunerna använder ansvarar för att deras program stöder produktionen av bygglov eller planer i datamodellformat på det sätt som systemet kräver. Geodataformat som systemet stödjer är JSON/GeoJSON.

Datasystemet för den byggda miljön ersätter inte de system som redan används.

Lagen förpliktar till att föra in nya planer och andra uppgifter om områdesanvändningen till det riksomfattande datasystemet för den byggda miljön. Uppgifterna kan överföras från och med 1.1.2024 och måste överföras senast från och med 1.1.2029. Skyldigheten gäller inte gällande planer som utarbetats före denna tidpunkt.

Bekanta dig också med