Siirry sisältöön

Koko Suomessa paikkatietopohjaiseen kaavoitukseen

Alueidenkäytön ja rakentamisen tietoja kootaan vuoden 2024 alusta lähtien valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Yhteinen tietojärjestelmä ja tapa toimia keventävät ja selkeyttävät tiedonhallintaa. Jatkossa tiedot toimitetaan sovitussa muodossa yhteen, yhteiseen järjestelmään, josta ne ovat turvallisesti ja hallitusti tietoja tarvitsevien saatavilla.

Kunta tai maakuntaliitto vastaa jatkossakin suunnittelusta. Kaavat laaditaan tulevaisuudessa yhteentoimivalla paikkatietopohjaisella kaavatietomallilla koko Suomessa. Tietomallipohjaisesta kaavasta saadaan tuotettua nykyisen kaltainen kaavakartta ja siihen liittyvät kaavamääräykset.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ei korvaa jo käytössä olevia järjestelmiä. Asiantuntija tallentaa tiedot jatkossakin ensisijaisesti kunnan tai maakunnan järjestelmään ja vastaa edelleen tietojen ajantasaisuudesta. Tiedot toimitetaan valtakunnalliseen järjestelmään ensisijaisesti rajapinnan kautta mahdollisimman automaattisesti. 

Kuntien käyttämien järjestelmien ja ohjelmistojen valmistajat vastaavat siitä, että heidän ohjelmansa tukevat järjestelmän vaatimaa tietomallimuotoista rakennuslupa- tai kaavatuotantoa. Järjestelmän tukema paikkatietoformaatteja ovat JSON/GeoJSON.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ei korvaa jo käytössä olevia järjestelmiä.

Laki velvoittaa toimittamaan uudet kaavat ja muut alueidenkäytön tiedot valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tietoja voi toimittaa 1.1.2024 alkaen ja viimeistään tiedot tulee toimittaa 1.1.2029 alkaen. Velvoite ei koske ennen tätä laadittuja, voimassa olevia kaavoja.

Tutustu myös